Dobbelminoriteter møter mer diskriminering i arbeidslivet

Dobbeltminoriteter er mer utsatt for diskriminering i arbeidslivet, i følge en ny rapport fra Unge Funksjonshemmede

I undersøkelsen er det gjennomført intervjuer med unge som både har en funksjonshemming eller kronisk sykdom og som hører til andre minoritetsgrupper – som at en er skeiv, samisk, muslim, eller innvandrer.

Rapporten fra undersøkelsen viser at diskrimineringen kan skje ved at man blir forbigått ved ansettelser eller muligheter på jobben, får nærgående spørsmål på intervju, ikke får tilrettelegging, opplever trakassering, vold eller trusler på jobb eller mister jobben på usaklig grunnlag.

Se rapporten Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert? Unge dobbelminoritetar i møte med arbeidslivet.

Nedslående resultater
Synne Lerhol, leder for Unge Funksjonshemmede, mener resultatene er nedslående.

Synne Lerhol, leder i Unge Funksjonshemmede, mener resultatene fra rapporten er nedslående.
Foto : Markus Søgård

– Vi ser at få melder fra om diskriminering og at lite blir gjort. Vi ser også at diskriminering tar mange former. Det er ikke alltid direkte eller bevisst fra arbeidsgiver eller kolleger. Det er viktig at denne gruppens stemmer nå kommer frem, og at vi får satt dette på dagsorden, sier hun.

Hemmer integreringen
Undersøkelsen viser at diskrimineringen går utover unge dobbelminoriteters psykiske helse, påvirker forventninger til livet, effektivitet, åpenhet og deltakelse i arbeidslivet.

– En av informantene trekker frem at hun føler større avstand til majoriteten og det norske samfunnet. Det er alvorlig og hemmer god integrering, sier Lerhol.

Lerhol mener at det ikke nødvendigvis er vond vilje som er årsaken til diskrimineringen.

– Det er ofte kunnskapsløshet og at man baserer seg på gamle fordommer i stedet for å bli kjent med mennesket foran deg. Vi kommer ikke utenom at fordommene har godt fotfeste i samfunnet, sier hun.

Må ha tiltak
Lite blir gjort for å motarbeide diskriminering av doble minoriteter i arbeidslivet, viser undersøkelsen. Lerhol mener at vi må følge opp den nye Likestillings-og diskrimineringsloven.

– Den tar innover seg at sammensatt diskriminering skjer. Dette må også gjenspeiles i handlingsplaner, strategier og kunnskapstiltak. Pågående arbeid som avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og inkluderingsdugnaden må ha tiltak for å hindre diskriminering.

Hun mener at den største utfordringen på feltet er at vi vet fryktelig lite om diskrimineringen mennesker med dobbel minoritetstilhørighet opplever.

– Kunnskap er startskuddet. Temaet må settes på dagsorden og det må bevilges mer penger til forskning på dette, sier hun.

Undersøkelsen er utført av Unge Funksjonshemmede.

Undersøkelsen består av 14 dybdeintervjuer, en spørreundersøkelse med 58 deltakere, en oversikt over forskning og kunnskap fra organisasjoner og saker hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.