– Funksjonsnedsatte barn er ikke straff fra Gud

 

Shakoor (bildet) kommer med uttalelsene i en video i anledning den internasjonale dagen for funksjonshemmede.

– Noen foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn tror at det å få et barn med funksjonsnedsettelse er en straff fra Gud. Og det skal vi gjøre noe med. Sammen skal vi bryte ned tabuer og misoppfatninger – også i minoritetsmiljøer. Mange av våre brukere og deres pårørende har stor tillit til de religiøse lederne sine, og derfor har vi et positivt og tett samarbeid.

I april neste år skal hun få med religiøse ledere til å bryte kulturelle tabuer rundt det å ha en  funksjonshemning.

– Vi inviterer disse ledere til å underskrive en erklæring om at funksjonsnedsettelser ikke er en straff fra Gud.

Klikk her for å se videoen på Ablooms hjemmeside