Skeive med innvandrerbakgrunn i Norge er ekstra sårbare

Over halvparten av de spurte oppga at de har hatt selvmordstanker
Foto: DisobeyArt/AdobeStock
Skeive med minoritetsbakgrunn i Norge er sårbare for flere former for diskriminering og marginalisering, ifølge en fersk undersøkelse.

En undersøkelse som ble offentliggjort i går presenterer dramatiske funn om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn.

Undersøkelsen, gjennomført av Nordlandsforskning, tematiserer hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil, transperson og interkjønnperson (LHBTI-personer) med innvandrerbakgrunn i Norge.

Dramatiske funn 
Deltakerne i undersøkelsen rapporter om trakassering, diskriminering og hatkriminalitet i arbeidslivet, boligmarkedet, i helsevesenet, under utdanning og i det offentlige rom. Den viser også at deltakere i introduksjonsprogrammet opplever det samme.

Likestillingsminister Linda Helleland inviterer de som føler diskrimineringen på kroppen til å finne ut hvordan regjeringa kan bedre deres situasjon.
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

I undersøkelsen kommer det frem at de fleste som har deltatt i introduksjonsordningen rapporterer om det som et utrygt sted.

58 prosent av de spurte oppgir at de har hatt selvmordstanker. 22 prosent har forsøkt å ta sitt eget liv og 26 prosent oppgir at de har psykiske helseplager som hindrer dem i hverdagen. 

Undersøkelsen forteller også om høyere forekomst av voldtekt, vold og trusler enn i den øvrige befolkningen. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Budfir) som er oppdragsgiver for undersøkelsen.

Inviterer til samtale
Barne- og likestillingsminister Linda Helleland mener at resultatene er nedslående, og at rapporten inneholder flere viktige og alvorlige funn.

– Det forteller oss at vi har veldig mye å ta tak i. Skeiv verden er en av de organisasjonene som gir tilbud til skeive med innvandrerbakgrunn. Sånne tilbud håper jeg vi kommer til å se mer av, sier hun.

Likestillingsminister Linda Helleland inviterer de som føler diskrimineringen på kroppen til å finne ut hvordan regjeringa kan bedre deres situasjon.
Foto : Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Helleland mener at rapporten gir oss muligheten til å sette i gang de tiltakene som trengs.

– Rapporten gir oss et grunnlag for å vite mer om utfordringene til skeive med innvandrerbakgrunn og den er en øyeåpner. Og det trenger vi, fordi vi er et land hvor rettighetene til LHBTI-personer står veldig sterkt, sier hun.

Helleland er bekymret over den omfattede diskrimineringen. For henne er det viktig å vise at noe må gjøres. Hun vil derfor samle ulike aktører til et møte.

– Det er viktig å samle aktørene på feltet som kan noe om hvilke tiltak som kan funke, slik at vi kan diskutere hva som er viktigst å ta tak i på kort sikt. Det skal ikke være sånn at man i Norge ikke skal få lov til å leve og elske som man vil, sier hun.

Kunnskapsøking
Susanne Demou Øvergaard, leder for Skeiv Verden, er glad for undersøkelsen. Skeiv verden har i 14 år jobbet sosialt, kulturelt og politisk med skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Øvergaard forteller at funnene langt på vei bekrefter deres inntrykk. Hun mener det er behov for å øke kunnskapen både på skeiv tematikk og på kultur i det offentlige.

Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden, mener det er svært alvorlig at skeive innvandrere opplever introduksjonskurset som utrygt.
Foto : Skeiv Verden

– Det er viktig for å sikre at skeive innvandrere møter likeverdige tjenester i alle arenaer. For å gjøre dette, må regjeringen også legge til rette for at vi som arbeider med ting som fungerer må få ressurser og at de må være forutsigbare slik at vi kan arbeide kontinuerlig. Det ble i går langt frem forslag til statsbudsjett hvor det ikke er bevilget noen økning i posten, sier hun.

I undersøkelsen kommer det frem at de fleste som har deltatt i introduksjonsordningen rapporterer om det som et utrygt sted. Det mener Øvergaard er svært alvorlig.

– I ordningen må det komme et større fokus på skeiv tematikk, vi må sørge for at de som jobber der har kunnskap og verktøy for å ta tak i disse funnene. Først og fremst for de skeive som går der, men også for at de andre elevene. Vi går glipp av en viktig arena for å begynne å arbeide med negative holdninger ovenfor LHTBI-personer. I tillegg er dette en offentlig arbeidsplass som har ansatte som også er skeive, sier hun.

Ikke statistisk representativ
Undersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot skeive med innvandrerbakgrunn. Spørreundersøkelsen er basert på selvrekruttering og er dermed ikke statistisk representativ.

Forskerne mener likevel at de har rekruttert et høyt antall deltakere som representerer et stort mangfold. Det er også gjennomført dybdeintervjuer med skeive med innvandrerbakgrunn i alderen 16 til 61 år. Utvalget i undersøkelsen omfatter lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner.