Personalsak opprettet mot tolk i Porsgrunn etter håndhilsnings-vedtak

 
Foto: mariafresa
Tolketjenesten i Grenland har opprettet personalsak om en tolk som nekter å håndhilse på kvinner etter diskrimeringsnemndas vedtak i saken til en Oslo-lærer.

Tolken får nå et døgn betenkningstid til å avgjøre om han vil endre praksis. Mannen har i flere år nektet å hilse på kvinner.

– Denne saken er nå blitt en personalsak, som startet for et døgn siden. Som leder av tolketjenesten må jeg agere etter avgjørelsen i nemnda, sier virksomhetsleder Stian Stiansen til Telemarksavisa.

Stiansen vil ikke gå inn på hva konsekvensene kan bli for tolken om han fortsatt vil nekte å håndhilse på kvinner.

Rådmann Per Wold i Porsgrunn kommune sier til avisa at oppsigelse er én av mulighetene, men at personalsaken også kan ende uten sanksjoner eller med en form for advarsel.

Personalsaken kommer i kjølvannet av at Diskrimineringsnemnda mandag offentliggjorde at de ikke mener det var diskriminering da en mann som nektet å håndhilse på kvinner ikke fikk sitt vikariat forlenget ved Ekeberg skole i Oslo.

Til grunn for sin avgjørelse legger nemnda at religiøs konservatisme må vike for norske idealer om likestilling.

– Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttalte nemndleder i saken, Ivar Danielsen til NTB.

(©NTB)