Syke tiggere har ikke rett på legehjelp.
Foto: Dennis Jarvis
– Help me, please! En gammel dame sitter på bakken i Oslo. Hun har en kopp i hånden. Hun hoster. Øynene er blanke.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

Den gamle damen er tigger. Hun kommer fra Romania. Noen gir henne penger, andre gir ikke noe. Hun sender penger til barnebarna sine.

Vi gir henne tjue kroner. Hun legger dem i kåpelomma. Hun hoster igjen. Hun er syk.

Hun kan ikke gå til legen fordi hun ikke har oppholdstillatelse. Det koster mange penger å gå til legen hvis du ikke har oppholdstillatelse. Oppholdstillatelse betyr at du har lov til å være i landet. Oppholdstillatelse gir deg rett til å gå til legen når du er syk.

Helsesenteret for papirløse migranter er et gratis sted for syke som ikke har oppholdstillatelse. Det er ikke et sykehus. Det er et sted hvor du kan snakke med lege og sykepleiere. Du kan få medisiner. Det er gratis.

Leger vil hjelpe
Hvis damen blir alvorlig syk og holder på å dø, kan hun få hjelp av leger og sykehus. Legene vil hjelpe alle syke. Legene vil hjelpe tiggerne også. Men de får ikke lov av staten.

De som har oppholdstillatelse betaler litt penger for legehjelp. Det heter egenandel. Resten betaler Staten.

De som ikke har oppholdstillatelse, må betale hele regningen selv. De må også betale for operasjoner selv. De må betale fordi de ikke er med i folketrygden. Personer med oppholdstillatelse er med i folketrygden. De betaler skatt. Noe av skatten går til folketrygden som blant annet skal gi menneskene gratis legehjelp.

Tiggerne har ikke penger til å betale legen.

ORDFORKLARINGER:
Papirløs: flyktning eller innvandrer uten lovlig oppholdstillatelse. Noen kaller disse menneskene for ”ulovlige innvandrere”.
Tigge: be andre mennesker om mat eller penger (og leve av det)
Holde på: her – at noe snart skal skje. Også – at du er i gang med å gjøre noe, at du gjør noe nå
Folketrygden: Alle som bor i Norge, må være med i folketrygden. Folketrygden gir økonomisk hjelp ved sykdom, graviditet og fødsel, arbeidsløshet, alder og flere andre ting. Folketrygden betaler også for lege og sykehus.