Yrkene der innvandrere ikke diskrimineres

Lærer er et av de mest diskrimineringssikrede yrker i Norge, kommer det frem i nye funn fra OsloMet (illustrasjonsbilde).
Foto: Unsplash/Jose Aljovin
Læreryrket er blant de yrkene der innvandrere opplever minst diskriminering, sier Håvard Helland, sosiolog fra Universitetet i Oslo.

I en podcast på forskning.no for OsloMet – storbyuniversitetet snakker Helland om hvilke yrker hvor det finnes mindre diskriminering, og hvordan dette kommer til nytte for førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere.

Yrker som krever lisens (som lærer og sykepleier) eller yrker med høy andel fagorganiserte er mer åpne for innvandrere, poengterer han.

 
Foto : hioa.no

– I disse yrkene er det ikke så stor forhandlingsrom når det gjelder lønn. For sykepleiere gjelder i stor grad kollektive lønnsfastsettelser, og for leger finnes det egne satser for hva de kan kreve fra staten. Høy organiseringsgrad reduserer forskjellene. Hvis lønnen fastsettes langt unna den enkelte arbeidsgiver og arbeidstaker så finnes det mindre spillerom for å diskriminere, sier han i podcasten.

Høyt utdanningssprik
Jobbsøkere med innvandrerbakgrunn har høyere ambisjonsnivå enn befolkningen ellers. Samtidig er utdanningsspriken innad i gruppen også høy.

– Vi ser at de er overrepresentert i toppen av utdanningssystemet. Samtidig er de også overrepresentert blant de som dropper veldig tidlig ut av utdanningssystemet. Hvis vi kunne fått med noen av de som dropper ut tidlig til å fullføre videregående og tatt videre utdanning hadde lønnsforskjellene blitt mindre.

Klikk her for å høre podcasten