Visste du?

Norge signerte FN-avtalen om migrasjon

FNs hovedforsamling i New York skal vedta migrasjonsavtalen som ble vedtatt under FN-møtet i Marrakech 10.12.
Foto: worldislandinfo.com
Norge signerte, men mange land avsto, da FN-avtalen om migrasjon ble vedtatt ved akklamasjon under FN-konferansen i Marrakech 10. desember.
Avtalen danner et rammeverk for videre utvikling av migrasjonshåndtering på alle nivåer og har som mål å styre global migrasjon og styrke rettighetene til migranter og flyktninger. Dokumentet er ikke juridisk bindende.
 
Avtalen skal etter planen behandles og trolig endelig vedtas i FNs hovedforsamling 19. desember.

Disse landene signerte ikke: 
USA, Østerrike, Australia, Bulgaria, Chile, Kroatia, Tsjekkia, Dominikanske republikk, Estland, Ungarn, Italia, Israel, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Sveits.
 
Disse signerte:
De fleste andre land signerte, ialt 164 av FNs medlemsland

Kilde: Engelsk wikipedia, dagen.no

Lær mer: 

Faktaspalten er et fast innslag hver uke. Utrop presenterer kjente og ukjente fakta.