Assad Nasir på 12. plass i Oslo SV

– Vi trenger ikke et forbud mot karikaturtegninger, sier lærer og forfatter Assad Nasir. Han mener utspillet fra samfunnsdebattant Muhammed Qasim Ali vil bidra til mer polarisering mellom muslimer og ikke-muslimer.
Foto: Claudio Castello
Tidligere Utropspaltist, lærer og forfatter Assad Nasir ble forrige uke nominert på 12. plass for Oslo SV.

Til Utrop sier Nasir at nominasjonen er en tillitserklæring og en ære.

– Jeg har ikke vært blant de mest aktive i partiet, men håper å kunne bidra i den kommende valgkampen med å løfte viktige saker for å få et samfunn med små forskjeller.

Siden 33-åringen har jobbet som lærer i snart ti år, er skole og utdanning hans hjertesaker.

Utdanning er et nøkkelgode som åpner opp fremtidsmulighetene.

– Siden SV kom i byråd i Oslo i 2015 har vi klart å endre retning, og Inga Marte Thorkildsen har som byråd gjort en stor og viktig kursendring. Men det er fortsatt et stykke å gå. Det er viktig å styrke den offentlige skolen, fellesskolen for våre barn. Utdanning er et nøkkelgode som åpner opp fremtidsmulighetene. Derfor er det viktig at alle barn får en god utdanning hvor de kan utvikle seg faglig og sosialt, men uten at det skal bli et testregime. 

Her er de hovednominerte som kommer til å stå i førersetet under Oslo SVs kommunevalgkamp utover sommeren og tidlig høst.
Foto : Sosialistisk Venstreparti

Barn og unge
En annen av hans hjertesaker er oppvekstvilkår for barn og unge.

– I Oslo er det store forskjeller i hvilke muligher barn og unge har. Det er store forskjeller, sosial og økonomisk, og vi må ha en politikk som bidrar til at forskjellene blir mindre. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom, ingen barn skal oppleve at de ikke kan være med på aktiviteter fordi foreldrene deres ikke har råd. 

Å kunne puste i et renere Oslo er hans tredje hjertesak.

– Levekår handler ikke bare om sosiale og økonomiske forhold, men også om vi lever i en by med ren luft, lite forurensning og nærhet til natur. Jeg har vokst opp nærme Østmarka. Som barn og ungdom kunne vi være i skogen på under et kvarter og plukke blåbær, samtidig som vi bodde i byen. Vi må gjøre noen tiltak for å få ned luftforurensningen i Oslo, og vi må gjøre noe for å få ned klimagassutslippene i Norge og verden. Det er sikkert ikke populært, på kort sikt, men det er helt nødvendig på lang sikt.

Valgdeltakelse kan avgjøre
Selv tror han også at valgdeltakelsen blir helt avgjørende for hvordan det kan gå i årets kommunevalg.

– I bydelene på østkanten, og blant minoritetsbefolkningen, har deltakelsen tidligere vært lavere enn i Oslo generelt. Så jeg vil oppfordre folk til å snakke med venner og kjente, snakke med politikere om saker man er opptatt av, finne ut hvem som fortjener deres stemme, og delta i kommunevalget i 2019.

Slik gikk nominasjonsmøtet (listetopp til 12. plass):

1. plass: Marianne Borgen
2. plass: Sunniva Holmås Eidsvoll
3. plass: Omar Samy Gamal
4. plass: Arvid Ellingsen
5. plass: Sarah Lilleberg Safavifard
6. plass: Ola Skaalvik Elvevold
7. plass: Trine Dønhaug
8. plass: Tarjei Helland
9. plass: Siv Karin Kjøllmoen
10. plass: Cato Brunvand Ellingsen
11. plass: Ingrid Hødnebø
12. plass: Assad Nasir

(Kilde: sv.no)