Foto: Illustrasjon.
Foto: Flickr
Skal du fly til et annet land for å gifte deg? Er det andre som sier at du må gifte deg? Nå kan du få hjelp på flyet.
Eva Holte
Latest posts by Eva Holte (see all)

 

Sier foreldrene dine at du må gifte deg selv om du ikke vil? Det kaller vi tvangsekteskap. Det er ikke lov i Norge.

Alle har rett til å bestemme hvem de skal gifte seg med.

Noen unge må reise til hjemlandet til foreldrene for å gifte seg. Foreldrene tvinger dem. Å tvinge er å presse noen til å gjøre en ting du ikke vil. Det er ikke lov å tvinge folk.

Noen unge må reise til hjemlandet til foreldrene for å gifte seg.

Mange tvangsekteskap skjer på en reise. Foreldrene sier til skolen at barnet skal på ferie. De kan ikke si på skolen at barnet skal gifte seg. Da kan de få straff i Norge.

Salman Sufi vil at alle kvinner skal bestemme hvem de vil gifte seg med. Sufi har snakket med DiaPraxis. DiaPraxis er en norskpakistansk organisasjon som også vil at kvnner skal bestemme selv. Sufi og DiaPraxis vil at fly som reiser til Pakistan, India, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldivene og Sri Lanka skal hjelpe jentene. De vil at flyselskapene skal legge brosjyrer på flysetene. På brosjyrene skal det stå et nødnummer og en kode. Jentene kan ringe nødnummeret til landet de skal til. De kan si at de ikke vil gifte seg. Da vil landet hjelpe dem.

Disse flyselskapene skal ha brosjyrene på flysetene: Emirates, Qatar Airways, PIA (Pakistan International Airlines), Air India og SriLankan Airlies.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap i Norge prøver også å hjelpe jentene. I 2017 hadde de fleste av jentene foreldre fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan eller Syria. 39 prosent av jentene var under 18 år.

FAKTABOKS
Tvangsekteskap er forbudt i Norge.

Det er ikke lov å tvinge noen til å gifte seg. Det sier norsk lov. Folk som tvinger andre til å gifte seg, kan komme i fengsel. Straffen kan være opptil seks år.

Norske myndigheter vil hjelpe unge som skal bli tvangsigiftet. Du kan lese om det på www.ung.no

ORDFORKLARINGER:
Straff: at du må betale eller sitte i fengsel fordi du har gjort noe galt.
Eksempel: Hvis du kjører på rødt lys, er straffen at du må betale flere tusen kroner.
Tvangsekteskap: Tvangsekteskap er når
personen: 1. ikke kan velge selv hvem hun eller han vil gifte seg med 2. Ikke kan velge å være ugift 3. Utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte seg.
Brosjyre: kort skriftlig informasjon, liten trykksak
Nødnummer: et telefonnummer du kan ringe hvis du trenger hjelp