Sykehjemsvikar får erstatning etter diskrimineringssak

– Har aldri blitt så krenket, utsatt for etnisk diskriminering, hverdagsrasisme og negativ særbehandling på grunn av min hudfarge noensinne, fra verken kollegaer eller brukere, sier «Anna». Etter tre års kamp fikk hun 80 000 kroner i erstatning fra kommunen (illustrasjonsbilde).
Foto: Unsplash/rawpixel.com
En sykehjemsvikar fikk ikke jobbe fordi hun ikke var etnisk norsk. Først etter tre år fikk vikaren ved kommunale Lille Tøyen sykehjem 80.000 kroner i erstatning, og en beklagelse fra Oslo kommune.
0Shares

Lille Tøyen sykehjem i Oslo hadde bedt bemanningsbyrået om en vikar med norsk som morsmål. Men de godtok tilbudet om en vikar med svensk som morsmål i stedet, skriver Fagbladet.

Kvinnen, som har fått pseudonymet «Anna» er født i et afrikansk land og ble adoptert som barn av en svensk familie. Kvinnen møtte på jobb en lørdag i november 2015. Men vikariatet ble avsluttet med det samme vakten tok slutt. Grunnen var en misforsåelse mellom sykehjem og bemanningsbyrået. Sykehjemmet ville nemlig ha en «etnisk norsk vikar».

Følte seg ikke velkommen
Etter å ha jobbet to år i Norge, var «Anna» vant til rutinene på norske sykehjem. Hun forteller at hun gledet seg til vikariatet på Lille Tøyen.

Men da personalet på sykehjem oppdaget at hun var mørk i huden, oppstod det et problem.

– Jeg følte meg ikke velkommen[…] Jeg ble betraktet som luft», skriver helsefagarbeideren i klagen til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Kommunen nektet skylden
Anna gikk til Fagforbundet med det som skjedde på dagvakten. Fagforbundet kontaktet Oslo kommune og Sykehjemsetaten i januar 2016 for å få en forklaring. Etaten svarte at de hadde en beboer på avdelingen «som har reagert kraftig mot personer med ikke-etnisk norsk opprinnelse og mørk hudfarge. Han ble sterkt voldelig».

Lasse Kristiansen er tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Han mener saken er opprørende og kommuneledelsens håndtering er kritikkverdig.

– Jeg kjøper ikke denne forklaringen. Det er ikke lagt fram noe dokumentasjon på at denne brukeren har vært utagerende grunnet pleiernes hudfarge. Dersom dette skulle ha vært et problem, sier loven at det er kommunens plikt å løse dette med de ansatte de disponerer, sier Kristiansen til Fagbladet.

Snudde etter kjennelse
I juni 2016 klager Fagforbundet til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Men svaret fra Sykehjemsetaten i Oslo er uendrett: de kjenner seg ikke igjen i anklagelsen om diskriminering på bakgrunn av hudfarge.

Likestillings-og diskrimineringsombudet konkluderte i mai 2017 med at «Anna» ble diskriminert på en måte som bryter med diskrimineringsloven paragraf seks om etnisitet. Nå er Sykehjemsetaten enig med ombudet og kaller dette «enkeltstående tilfelle» «sterkt beklagelig» og «kritikkverdig».

Får erstatning
Etter tre år får Anna i desember 2018 beklagelse og erstatning på 80.000 kroner.

– Summen ligger i et sjikt som er høyt i denne typen saker, sier tillitsvalgte Kristiansen til Fagbladet.

Kvinnen skriver til diskrimineringsombudet at saken har satt dype sår i henne som person.

– Opplevelsene har fått meg til å kjenne meg mindre verdt som individ og frykt for at dette kan skje med meg igjen. Det var kollegene som utførte diskrimineringen, ikke brukerne, skriver Anna.

Ubetenksomhet
Henrik Mevold, direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, sier til Vårt Oslo at medarbeidere kan gjøre feil.

– Lederen som håndterte denne saken har selv innvandrerbakgrunn, så dette handlet for ham kun om beboerens beste der og da, uten at han så hele bildet og konsekvensene av beslutningen han tok. Vi vil derfor understreke at det ikke var sykehjemsetatens hensikt å diskriminere arbeidstaker. Saken skyldes ubetenksomhet fra vår side. Når dette har oppstått er det viktig at vi lærer av feilen. Vi har derfor tatt denne saken opp internt i etaten som en del av vårt forbedringsarbeid, sier Mevold.