Forstår du barnet ditt. Alle foreldre kan få hjelp på familievernkontoret
Foto: Flickr/Commons
Det finnes mange kurs for foreldre i Norge. Der lærer du hvordan du kan forstå barna dine bedre. Det er familievernkontoret som har kursene. 

 

Alle har problemer i familien av og til. Det kan være små krangler eller større problemer. Men visste du at du kan ta familiekurs? Det kan du få på familievernkontoret.

– Det er gratis å komme til familievernkontoret. Alle kan komme. Du trenger ikke å gå til legen eller NAV først. Vi har mange forskjellige kurs, for eksempel foreldreveiledning, forteller Line Lise Helledal.

Hun er enhetsleder i familievernet på Nedre Romerike. Det finnes mange familievernkontor i Norge. Det er ikke det samme som barnevernet. Familievernkontoret er for helt vanlige familier med helt vanlige problemer. Du kan også få hjelp hvis du har litt større problemer. Det kan for eksempel være at du tenker på skilsmisse. På familivernkontoret jobber folk som har lang utdanning og erfaring med å hjelpe familier. De er profesjonelle.

Det er gratis å komme til familievernkontoret.

Mer kontakt med innvandrere
– Vi prøver å gjøre mer for å få kontakt med innvandrere. Derfor jobber det en kulturtolk hos oss. Kulturtolken hjelper oss å få kontakt med innvandrere og flyktninger, og å forsøke og forstå andre kulturer bedre. Kulturtolken forteller om hva vi gjør på familievernkontoret. Kulturtolken begynte i januar i år, forteller Helledal.

Hun forteller at innvandrere spør hvordan de kan være gode foreldre i Norge. Kulturen er annerledes her i Norge. Reglene og systemet er også annerledes. Derfor kan det være lurt å ta et kurs.

Finn ut mer
På nettsiden bufdir.no kan du lese mer om kursene. Det finnes mange forskjellige kurs. Det finnes også kurs om samliv. Det betyr at du lærer å bli flinkere til å snakke med mannen din eller kona di.

– Hvis du trenger mer informasjon om kursene, kan du ringe. Du kan også få tolk på familievernkontoret. Alle som trenger det, har krav på tolk her.

Helledal mener det er mye som er likt for foreldre over hele verden.

– Det er viktig å kunne forstå barnet. Foreldrene må vite hva signalene fra barnet betyr. Det er også viktig at foreldrene har det bra sammen. Vi føler oss bedre og er friskere når alle i familien forstår hverandre godt. Slik er det for innvandrere og nordmenn. Og dette kan du lære mer om på familievernkontoret.

ORDFORKLARINGER:
Familievernkontor: Offentlig kontor som hjelper familier. Både enkeltpersoner, par og familier kan ta kontakt. Tilbudet er gratis, og det er ikke nødvendig med henvisning.
Enhetsleder: her – sjef
Samliv: Det å bo sammen som par. Det å være gift eller samboer.
Signal: tegn, ord eller bevegelser som du bruker for å si noe eller kommunisere på an- nen måte