Helsestasjonene skal gi vitaminer til barna

LETTNORSK: Innvandrerbabyer får gratis vitaminer

D-vitamin skal bli gratis for alle spedbarn med foreldre fra land utenfor Europa. Tilbudet kommer fra Helsedirektoratet denne sommeren.

Barna skal få gratis D-vitamindråper de første seks månedene etter at de blir født. Foreldrene skal få informasjon om hvor viktig det er med D-vitamin. Informasjonen er oversatt til ulike språk.

D-vitamin beskytter beina i kroppen. Skjelettet kan få skader hvis
barna ikke får nok D-vitamin

– D-vitamin kan forebygge rakitt hos disse
barna, sier Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

– Når barna blir seks måneder gamle, ber vi foreldrene gi barna nok D-vitamin.

Barna får første flaske med D-vitamin på helsestasjonen når de kommer
til sin første kontrolltime. Flasken varer i tre måneder. På annen
kontrolltime får de den andre flasken, som også varer i tre måneder.

– Helsestasjonene i flere fylker har fått tilbudet. I løpet av sommeren kan alle fylker bruke tilbudet, sier Hilde Heimli i Helsedirektoratet.

– Når barna blir seks måneder gamle, ber vi foreldrene gi barna nok D-vitamin, sier Heimli.

Undersak 1:

Innvandrere tar lite tran

Kvinner i fruktbar alder fra blant annet Pakistan, Tyrkia og Somalia har ofte for lite D-vitamin. I Norge er det nesten bare barn med ikke-vestlig bakgrunn som får rakitt fordi de spiser for lite mat med D-vitamin.

Det er spesielt viktig å få nok D-vitamin når kroppen vokser mye. Spedbarn bør ta tran fra de er fire uker gamle. Barn som ikke får tran bør få D-vitamindråper. Det er vanskelig å få nok D-vitamin bare gjennom maten. Det er ikke tradisjon for familier med ikke-vestlig bakgrunn å gi barna tran. Derfor er det mange barn som ikke får nok D-vitamin.

Undersak 2:

Professor prøvde ut gratis D-vitamin i Oslo

Bakgrunnen for gratis D-vitamin er et prøveprosjekt i Oslo ledet av professor Haakon Meyer. Han jobber ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Meyer har samarbeidet med helsesøstre og helsestasjoner i Oslo. Helsestasjonene fant fram til barn og mødre med pakistansk og tyrkisk bakgrunn og tok blodprøver av dem. Åtte helsestasjoner i fem bydeler var med i prosjektet.
 

Fakta 1:

Rakitt

Rakitt eller engelsk syke kommer i de fleste tilfeller av en sterk og langvarig mangel på D-vitamin hos barn. Vitaminet hjelper kroppen med å ta opp kalsium og fosfat som barn trenger for å bygge sterke bein. Mangelen på D-vitamin gjør seg særlig gjeldende rundt vekstsonene i de lange beina, noe som fører til veksthemming og forsinket skjelettutvikling. Knoklene til barna blir myke og svekkede. Når barnet begynner å gå, vil vektbelastningen føre til at leggene buer utover – og forårsaker tydelig hjulbenthet.

(Kilde: Pasienthåndboka)

Fakta 2:

Kjente årsaker til D-vitaminmangel er:

  • Du flytter til et nordlig land
  • Årstid (vinterhalvår)
  • Huden får lite sol på grunn av:
    • a) Opphold innendørs og i skyggen
    • b) Klær, tildekking av huden
  • Melaninpigmentering (mørk hudfarge)
  • Lavt inntak av vitamin D-holdige matvarer eller tilskudd (dråper, piller)
  • At barna bare får morsmelk veldig lenge

(Kilde: mighealth.net )