Utrop for 5 år siden: Dømt for å hindre integrering

Publisert: 27.02.04 kl 14:40 En mann av afrikansk opprinnelse ble dømt fordi han aktivt motarbeidet sin kones integrering ved å "nekte henne kontakt med andre norske og (...) kontrollere hennes mellommenneskelige kontakt med andre".

En 102 år gammel paragraf i straffeloven sier at mannen i familien kan
straffes med fengsel dersom han grovt “krænker sine Pligter mod
Ægtefelle eller Barn.” Påtaleseksjonen i Oslo er svært begeistret for
dommen, og mener den baner vei for en hyppigere bruk av straffeloven
som ledd i integreringspolitikken.

– Dette er første gang vi har
siktet noen for et slikt forhold, og vi gjorde det bevisst for å få
prøvet om denne lovregelen kan anvendes på å nekte integrering, sier
lederen av påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt, Hanne Kristin Rohde.

Oslo
tingrett legger til grunn at 48-åringen aktivt har motarbeidet sin nå
28 år gamle ekskones integrering i det norske samfunnet. Hun var 19 år
da den 20 år eldre mannen hentet henne til Norge fra Algerie. Selv
jobber han i restaurantbransjen. Han har vært 30 år i Norge.

– Fornærmede hadde ikke adgang til å bevege seg utenfor hjemmet uten
tillatelse fra tiltalte. Blant annet hentet tiltalte henne da hun etter
initiativ fra barnevernet gikk på norskkurs. Hun hadde ikke rett til å
snakke med andre kursdeltagere etter kursavslutning. I det offentlige
rom måtte hun benytte tradisjonell drakt med slør som tildekker håret
og omkranser ansiktet, skriver Oslo tingrett.

Tingrettens dom på
tre års ubetinget fengsel er ualminnelig streng, med dobbelt så lang
ubetinget straff som det påtalemyndigheten ba om. Straffens lengde er
anket og ennå ikke avgjort, skriver Aftenposten.