Sekulær valgseier i India

0Shares
Latest posts by Astrid Gosh (see all)

 

Ideen om India som sekulær stat ble utdatert da BJP kom til makten. De forandret skolesystemet, skrev om historiebøker. Religiøs intoleranse ble akseptert i den politiske debatten. Ved seieren til Kongresspartiet har velgerne vist at de ikke godtar den fremmedfiendtlige retorikken som BJP brukte mot Sonia Gandhi under valgkampen. De siste årene har det skjedd grunnleggende endringer i det indiske samfunnet som tydet på at den sekulære arven var truet. India har en grunnlov og lovgivning som er ganske unik i verdenssammenheng nettopp fordi den gir religiøse minoriteter god beskyttelse.Men da BJP kom til makten, ble historiebøkene skrevet om, slik at de reflekterte et hindusentrisk perspektiv på alle store begivenheter.

Deres mange forsøk på å gjøre utdanningsvesenet mer hinduistisk ble referert til som safranisering, fordi indiske hellige menn går i safranfargede klær. Nå sier koalisjonen ledet av Kongress-partiet at de ønsker å «avsafranisere» skolesystemet og «fjerne giften fra» systemet. I en lærebok i delstaten Gujarat ble religiøse minoriteter beskrevet som et problem som ofte var involvert i smugling og andre negative aktiviteter. Muslimer, kristne og parsier ble beskrevet som utlendinger. Alle disse gruppene har en historisk tilknytning til India som går mer enn 800 år tilbake i tiden. Nathuram Godse, drapsmannen til Mahatma Gandhi ble omgjort til helt fordi Mahatma Gandhi sto for en sekulær filosofi. Politikere har i økende grad fremmet synspunkter mot kristne, muslimer og andre religiøse minoriteter i India. I 2002 ble flere tusen muslimer drept i delstaten Gujarat mens delstatsminister Narendra Modi ikke gjorde nok for å stanse opptøyene. Politikere oppfordret til hevn etter vold mot hinduer i Godhra, som førte til noen av de verste angrep mot muslimer i nyere tid. Voldshandlingene ble ikke fulgt opp tilstrekkelig i ettertid. De som deltok aktivt i opptøyene er ikke blitt straffet.I løpet av de siste seks årene har det vært over tusen registrerte angrep mot kristne, der nonner er blitt voldtatt og prester drept. Dara Singh, som sto bak drapet på den australske misjonæren Graham Staines og hans to sønner, har fått heltestatus.Indiske analytikere har påpekt at det er i de delstater der det finnes betraktelige innslag av religiøse minoriteter at BJP har tapt grunn. Kanskje ikke på grunn av at minoritetene alene har stemt mot dem, men også fordi sekulære hinduer som mislikte deres retorikk, valgte å stemme mot dem. Det sies at muslimer uttrykte sinne over opptøyene i Gujarat ved å bruke stemmeseddelen i stedet for å bruke vold eller terror. Også kristne har hatt en politisk reaksjon i sør-India, der en lov som forbød konvertering fra hinduisme ble innført. Det viktigste Sonia Gandhi har tilført valgkampen som leder av kongresspartiet har vært å gjenopprette troverdigheten til et sekulært alternativ. Ved at de ikke stemte for BJP har mer enn 70% av alle hinduer i India vist at de tar avstand fra safraniseringen av indisk politikk.