Godtar drap på homofile

Den norske organisasjonen Muslimsk Studentsamfunn mener det er opp til hvert enkelt land å angi hvor hard straffen for homofili skal være. De vil ikke ta avstand fra det pakistanske partiet Jamaat-e-Islami som mener at homofili må straffes med døden.

Muslimsk Studentsamfunn har blitt anklaget for å oppfordre til brudd på menneskerettighetene etter sine uttalelser om homofili. Til Universitas sier lederen for Muslimsk Studentsamfunn, Mahmood Ahmad at Koranen sier at homofili kan straffes, men at det er opp til hvert enkelt samfunn å angi hvor hard straffen skal være.

Uttalelsene har fått religionshistoriker og leder for menneskerettighetsutvalget i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Dag Øistein Endsjø til å reagere.

– Dette er veldig farlig. Når man gir majoriteten rett til å bestemme er det lett å trekke parallellen tilbake til Nazi-Tyskland, sier han til Utrop.

Endsjø mener Muslimsk Studentsamfunn rammer alle minoriteter når de setter menneskerettighetene til side, også seg selv.

– Det mest alvorlige er at de rammer seg selv. De setter kulturelle fordommer foran menneskerettighetene. Slik anerkjenner de ikke den beskyttelsen menneskerettighetene gir, også når muslimer blir diskriminert på grunn av kulturelle fordommer, sier han.

 

Skal drepes

 

Det var i forbindelse med den pakistanske politikeren Qazi Hussain Ahmeds besøk på Blindern at debatten om homofile kom opp. Den pakistanske partilederen nektet å svare på spørsmål om det var rett eller galt å drepe homofile. På hjemmesiden til partiet hans Jaamat-e-Islami står det derimot klart og tydelig at straffen for homofili er døden: “Muslimske jurister er enige om at, hvis funnet skyldig, skal begge drepes.” Partiet mener også at AIDS er Guds straffedom: “For tiden er vi vitner til Guds vrede over disse homoseksuelle i form av AIDS, som også rammer uskyldige.”

 

Et tolkningsspørsmål

 

Talsperson for Muslimsk Studentsamfunn, Munir Jassin, tror ikke at noen blir drept for å være homofile.

– Ingen har hengt noen for å være homofile.

– Hvordan vet du det?

– Qazi Hussain Ahmed sa i foredraget sitt at ingen er blitt hengt for homofili i Pakistan. Jeg kjenner heller ikke til noen som er blitt drept for å være homofile fra mitt eget hjemland, som er Marokko, sier Jassin.

– Forsvarer dere muslimske staters rett til dødsstraff?

– Vi forsvarer ikke noe som helst. Vi prøver å være nøytrale. I stedet for å komme med egne meninger, prøver vi å si hva som står i islam.

– Hva sier islam om homofili?

– Dette har vi vært nødt til å diskutere, og vi kommer til å ha en artikkel i Universitas om det, som vi også vil legge ut på våre nettsider, sier Jassin.

– Mange kristne sier at det er greit å være homofil, bare man ikke praktiserer det. Hva mener dere om et slikt synspunkt?

– Det ligger ikke helt klart for meg hvor grensa går. Er man født homofil? Slike spørsmål vil vi diskutere.

– Men dere mener uansett at det er rett å straffe homofile?

– I Koranen står det at homofile skal straffes. Hvor mye er et tolkningsspørsmål.

– Religionshistoriker Dag Øistein Endsjø mener dere også rammer muslimer som minoritet når dere legger menneskerettighetene til side. Hva tenker dere om det?

– Det er veldig vanskelig. Jeg ønsker ikke å kommentere det nå, men vi tar det opp i artikkelen vår, sier Jassin.

 

Ønsker dynamisk debatt

 

– Muslimsk Studentsamfunn viser en holdning som jeg får hodepine av, sier Sepideh Sadeghi, SV-politiker og aktiv ved MIRA-senteret.

–Hvis Shabana Rehman eller Hege Storhaug går ut med kraftige angrep på muslimer, så forsvarer de seg med religionsfrihet. Men når det er noen fra deres egen side som kommer med ekstreme utspill, så er det helt stille. Jeg savner en ordentlig dynamisk debatt i Norge. Jeg har nesten sluttet å bli oppgitt over mangelen på muslimsk debatt og progressive stemmer, sier Sadeghi, som selv kommer fra en muslimsk familie.

– Begge foreldrene mine er muslimer, men vi har et forhold til islam der kun Gud er det viktigste. Innenfor alle religioner finnes det en progressiv og en reaksjonær retning. Muslimsk Studentsamfunn plasserer seg blant de konservative. Jeg blir fryktelig provosert over dem. Det er ingenting i islam som kan sette vekk de universelle menneskerettighetene. I hvert fall ikke slik jeg er blitt oppdratt, og slik vi tolker ulike lover og regler, sier hun.

 

Ikke interessert i sex

 

Athar Akram, redaktør for Ung muslim, medlemsbladet til Norges muslimske ungdom, har ikke tatt stilling til hvorvidt homofile skal straffes.

– Jeg har ikke reflektert så mye over det. Vi blir ofte plassert i en rolle hvor vi må vite alt om alt. Dette er et spørsmål som går inn i den store debatten om menneskerettigheter og islam. Den har jeg lite kunnskaper om.

– Kjenner du noen muslimske homofile?

– Nei, men jeg vet at det finnes en britisk organisasjon for muslimske homofile.

– Er spørsmål rundt seksuell orientering og seksualitet noe som dere er opptatt av i Ung muslim?

– Nei, vi har ikke hatt noe av det som viktige saker, sier Akram og legger til at neste nummer skal handle om hijab, tøystykket som ryster verden.

På Utrops datingtjeneste Ishq.no er det derimot mange flerkulturelle ungdommer som er opptatt av kjærlighet og seksualitet, også i forhold til samme kjønn. Noen raske søk viser at 130 jenter under 25 år søker partner av samme kjønn. 113 gutter i samme aldersgruppe vil ha guttekjæreste.