Barberte hodet i protest

Den nye loven trådte i kraft i september i år, og det ble gitt instruks fra myndighetene om at skolene ikke skulle utvise elever som bruker hijab automatisk, men at man måtte ha samtaler og finne løsninger.

Lycee Louis Pasteur skolen i Strabourg nektet Cennet Doganay å komme til klasserommet med hijab. Under samtalene med skolen prøvde Cennet og moren flere alternative måter å dekke håret på. Forsøkene førte ikke fram, og Cennet ble bedt om å ta av hijaben for å kunne være med i klassen.

Den 15 årige jenta, bestemte sammen med moren seg derfor å barbere vekk alt håret på hodet.

– Jeg respekterer både fransk lov og muslimsk lov ved å ikke bruke hijab men viser likevel ikke håret.

Mange muslimer mener hijab er påbudt i koranen, og forbudet i Frankrike har derfor vakt internasjonal oppmerksomhet, og har blitt heftig debattert også i Norge.

Cennet fikk lov å delta i klasseromsundervisningen etter at hun barberte hodet. Til journalistene sier hun: – Jeg respekterer loven, men loven respekterer ikke meg.

– Cennet er traumatisert av hendelsene. Alt hun vil er å gå på skole slik som alle andre, sier moren til AFP.

I følge BBC er det nærmere 120 jenter som har nektet å ta av hijaben ved frankske skoler ved begynnelsen av skoleåret. De fleste av dem har gitt etter av frykt for utvisning. Lederen i French Women’s League, Fatmah Al-Zehawi sier at den litt ekstreme protesten er et uttrykk for skuffelsen over fransk lov.

FAKTA
Forbudet i Frankrike
Frankrike er en sekulær stat, det franske ordet ”laicite” er en mer presis term for dette. Forbud mot religiøse symboler i offentligheten har vært tvetydig, og i 1989 avgjorde en høyesterettsdom at religiøse symboler i statlige skoler var bare tillatt så lenge det ikke hadde ”mål som provokasjon, tvang eller propaganda.” I desember 2003 ble det foreslått å forby all bruk av religiøse symboler i landet etter flere år med diskusjon. Loven trådte i kraft september 2004 ved skolestart. Forbudet gjeldet bruk av hijab så vel som kors, sikhenes turban og jødenes kippa.