MOT i felles arbeidsfront ved Oslos ungdomsskoler

MOT er en landsomfattende og politisk og religiøst uavhengig ideell stiftelse. MOT ble stiftet i 1997. Navnet har en dobbel betydning. Det handler om å ta et standpunkt til å være mot noe, og det handler om egenskapen å vise mot til noe.

MOT-informatører samarbeider med ledelsen ved skoler over hele landet. Dette er et langsiktig samarbeid som skal foregå i flere år og den skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom.

– MOT har et eget pedagogisk program som tilpasses ungdommer på skolen. Vi besøker skoleklasser og holder foredrag for foreldre. I forbindelse med klassebesøk er alltid klassestyrene til stede, sier Eli Nordahl – Hagen, som er MOT-informatør ved Holmlia Ungdomskole.

– Hvilke tema tar dere opp med elevene?
– Hvert besøk har sitt eget tema og det varierer i forhold til hvor ungene er i skolehverdagen. For eksempel vårt første besøk til 8. klassen i år var generell informasjon om hva er MOT, hva vi står for og hva vi jobber med. Dette er et generelt foredrag og vi kaller det hovedbesøk.
Hovedbesøk er et av de viktigste oppdrag for MOT. Her vil elevene bli kjent med MOTs visjon, grunntanke og ikke minst med deres kjerneverdier.

– Hva slags foredrag er det for foreldre?
– Vi jobber med noe vi kaller, foreldre- og elevmøte. Dette er et besøk med foreldre og elever sammen og det handler mye om kommunikasjon og relasjoner mellom foreldre og ungdommer. Det er 2 foreldreforedrag, et i 8. klasse og et i 9. klasse. Alle klassene på skolen har MOT og har derfor også foreldreforedrag.

– Er disse besøkene obligatoriske?
– For elevene i niende og tiende klasse er oppmøte obligatorisk, mens for foreldrene er det frivillig.

Skolens ledelse er engasjert i arbeidet. De tar initiativ til 3-4 timers MOT-samling med personalet i løpet av skoleåret. Skoleledelsen er pådriver for at de ansvarlige lærerne for de respektive klassene er til stede i MOT-timene og bruker MOTs verktøy aktivt.

MOT i ungdomskolen er et treårig forebyggende undervisningsprogram. Programmet er utviklet i samarbeid med kommunene over hele landet og det er kommunen som betaler for det. Målet med programmet er å skape personlig basis for motstandsdyktige og harmoniske barn og ungdom. MOT fokuserer på det positive, fremfor å fordømme og moralisere.

Stjerne i sikte
MOT-informatører har ansvar for å holde 16 besøk i hver klasse i løpet av de tre årene på ungdomsskolen. Besøk nr. 13 i MOTs kalender kalles stjerne i sikte. Målet med besøket er å øke elevenes forståelse for viktigheten av det å bry seg.

– Foredraget handler seg om framtidsplaner. Stjerne i sikte skal ha fokus på videregående skole og hva ungdommenes ønsker og hva er deres forbilde er. Det handler mye om selvbilde og selvtillitt, sier Nordahl, og forsetter:
– Vi har en del andre foredrag som har som mål å forsterke elevenes evne til å kommunisere, samhandle og forholde seg til og forstå hverandre. Dette kaller vi lommelykt og flybensin. Her skal elevene fokusere på seg selv og andre. Vi gir dem elementene og verktøy som illustrerer hva som er med på å gi oss drivstoff, energi i hverdagen og motivere dem til å gi hverandre positive meldinger.

– Hvilken respons får dere fra ungdommene?
– Stor sett synes de at det er spennende og greit. De er veldig engansjerte og liker å delta og bidra til et bedre klasse- og skole-miljø. Vi ønsker å gi ungdom bekreftelser, mening og trygghet gjennom å ta ungdom på alvor, sier Nordhal.

Nordhal forteller hvor stor motiviasjon og initiativ ungdommene har.
– I november i år arrangerer vi ”MOT til å glede-dagen”. Elevene skal selv velge hva de ønsker å gjøre denne dagen. De skal komme seg ut av skolen og vise lokalsamfunnet deres samfunnsengasjement og at de bryr seg.