Framgang for Utrop

Tolvte utgave av Norges første flerkulturelle avis er ute på gata, og samtlige utgaver har kommet ut i tide uten noen forsinkelser eller feil.

Pionerprosjekt
– Vi har etablert en helt ny virksomhet, både innholdet og utseendet er blitt betydelig bedret i løpet av de seks månedene avisen har eksistert. Vi har skapt rom for mange journalister med minoritetsbakgrunn. Men oppstarten har ikke vært uten utfordringer, sier styreleder i Utrop, Alfredo Biamont. Han arbeidet tidligere som veileder for nyskapende innvandrerbedrifter hos Norsk Folkehjelp. Han jobber med samme tematikk i SND, som i dag heter Innovasjon Norge. Han er dessuten ansvarlig redaktør for den spanskspråklige avisen La Ventana som kommer ut en gang i måneden.

– Ifølge prognosene hadde vi regnet med å få 2 000 abonnenter i løpet av kort tid, men vi opplever at det å verve abonnenter er en større utforing enn ventet. Derfor har vi måttet revidere budsjettet.

Effektivisering
Styret i Utrop har også satt i gang tiltak for å effektivisere avisdriften optimalt. Ifølge Biamont har selskapets inntekter på avisdrift i perioden juni til oktober vært svakere enn budsjettert, men tendensen ser ut til å snu i november.

– Selskapet har også måttet vurdere ulike innsparinger, med det mål å få mest mulig stoff med best mulig kvalitet på rimeligst måte. Vi ble tvunget til å redusere i stillinger og har inndratt en hel stilling, sier Biamont.

– Det er klart at en salgssvikt rammer den daglige driften i selskapet og tærer på likviditeten. I en slik situasjon må alle gjøre det som er nødvendig for at selskapet skal komme seg gjennom en vanskelig oppstart, sier han.

Han ser er en liten, men stabil økning i antall abonnenter. På driftsinnskrenkningen som selskapet har foretatt spares det betydelige beløp samtidig som kvaliteten opprettholdes. Biamont tror utviklingen går i riktig retning.

Europeisk minoritetsportal
Biamont har store forhåpninger til det europeiske samarbeidet der Utrop sitt nettkonsept skal bli introdusert i Sverige, Finland, Danmark og Grønland.

– Dette er et historisk samarbeid og vi har tro på at Utrop vil være en modell for hvordan nettaviser for innvandrere kan driftes i andre land, sier han.

Det skal bli etablert en felles engelskspråklig portal som skal bli driftet fra Norge. Partnere vil bidra med bakgrunnsinformasjon og innhold, og den sentrale redaksjonen i Norge vil kvalitetssikre og legge ut innhold.

– Potensialet her er stort. Gjennom å etablere portalen som nyhetsbyrå som tilbyr nyheter om innvandrere på europeisk nivå, tror vi det økonomiske grunnlaget kan bli sikret, påpeker Biamont.

Det er også litt spesielt at samarbeidet involverer prosjektpartnere fra Grønland. Eskimoer er også en minoritet og de er fascinert over vår teknologiske utvikling.

– Landet ligger litt bak når det gjelder IT, så det blir spennende å se hvordan portalen blir mottatt der.

Ifølge Biamont blir portalen eminol.com lansert på nyåret.