Flerspråklige bibliotek i fare

Det Flerspråklige Bibliotek ble etablert som egen avdeling i 1983. På dette tidspunktet hadde Deichmanske bibliotek allerede bygget opp en betydelig samling på sentrale innvandrerspråk. I dag finansieres driften delvis av Oslo kommune og delvis av staten. Det Flerspråklige Bibliotek har en innkjøps- og katalogavdeling for litteratur på 37 forskjellige språk med medarbeidere fra 25 forskjellige land.

Avdelingsleder Kirsten Leth Nielsen er redd for at hele konseptet kan forsvinne.
– Vi har i mange år tid slitt med lave budsjetter. Det er samme beløp som vi får fra myndighetene år etter år. Dette var årsaken til at vi i år så oss nødt til å redusere samlingen med ni språkgrupper. Det er forholdsviss små samlinger, men jeg ser på det som en begynnelse på slutten, sier Nielsen.

Etterlyser reaksjon
Minoritetsleserne som ikke bor i Oslo har også mulighet til å bestille bøker på sitt eget språk. Det Flerspråklige Bibliotek fungerer nemlig som nasjonal fjernlånssentral for litteratur til flyktninger og innvandrere.

En annen viktig funksjon til dette biblioteket er at det skal være kompetanse- og veiledningssenter på bibliotektilbud til innvandrere og flyktninger overfor landets fylkes- og folkebibliotek.

I tillegg til de rene bibliotektjenestene finnes det en mengde andre tilbud for minoriteter. Forum for flerspråklig bibliotek (FFB) ble etablert i 1996. FFB fungerer som forum for utveksling av ideer, informasjon og kunnskap innen fagområdet.

Gruppen består av bibliotekarer som jobber med tilbud til språklige minoriteter.

Kirsten Leth Nielsen forteller at de som jobber med disse tilbudene har i mange år bedt om hjelp fra myndighetene, uten at det førte til noe.

– Vi har skreket og skreket om hvor vanskelig situasjonen er, uten å få noe gehør hos myndighetene. Det er nå viktig at brukerne reagerer, sier Nielsen. I følge Nielsen står også noen av de større samlingene i faresonen.

– Bøkene er gamle og nedslitte. Samtidig sliter vi med å bytte dem ut fordi vi ikke har penger til det. Det ville vært helt tragisk om dette tilbudet forsvant helt. Det Flerspråklige Bibliotek er en meget viktig resurs i dette samfunnet, sier Nielsen.