Pris til arbeid mot omskjæring

Norske Kvinners Sanitetsforening står bak tildelingen på kr. 10.000,- i samsvar med Unni Dørsjø. De senere årene har prisen gått til innvandrere som har bidratt positivt i det norske samfunnet. Safia Yusuf Abdi får prisen for sin innsats for mennesker i alle aldre, men særlig for innsats overfor barn og unge. Hun er en stor kapasitet i forhold til kontaktskaping mellom innvandrere generelt, somaliere spesielt – og nordmenn. I tillegg er hun en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge, i følge Sanitetsforeningen.

– Jeg har brutt tabuer i min kultur ved å snakke åpent mot omskjæring. At sanitetskvinnene ser på meg som en ressursperson gir meg krefter til å hjelpe kvinner enda mer. Jeg er takknemlig og rørt over å motta prisen, sier prisvinneren. Safia kom til Norge som enslig mor med tre barn på begynnelsen av 90-tallet. Hun hadde ingen skolebakgrunn. I Norge har hun tatt grunnskole, videregående skole og er nå utdannet sykepleier. Hun har deltatt i Barne- og Familiedepartementets treårige OK-prosjekt mot omskjæring av kvinner. I dag reiser hun som freelance land og strand rundt for å formidle informasjon mot omskjæring av kvinner til flyktninger i regi av Mia (Mangfold i arbeidslivet) og Sosial- og helsedirektoratet. Hun er også sentral i å etablere ressursgrupper for forebygging av omskjæring i kommunene.

Safia leder et prosjekt rettet mot somaliske ungdommer i Oslo (”Somaliske ungdommer – en ressurs”), og bruker fortellinger, musikk og dans for å fremme kulturforståelse mellom Somalia og Norge. Somaliere er en forholdsvis ny innvandrergruppe i Norge, ca 60% av de ca 14 000 somaliere som bor her har vært her i mindre enn fem år. Somaliere utgjør også en av de største gruppene av asylsøkere til Norge.

– Somaliere i Norge har store utfordringer, og det er derfor en glede å kunne gi årets Dørsjø-pris til en som bidrar til integrering av denne gruppen, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Lillian Vilnes.