Minioritetsungdom fikk ZiNo

– Stortinget har lite kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Norge for ungdommer med innvandrerbakgrunn, sa Erna Solberg i sin velkomsttale. Gjennom ZINO prosjektet ville de rette søkelyset mot unge med innvandrerbakgrunn, sette fokus på identitet og tilhørighet, og hva samfunnet kan gjøre. Hun mener det er viktig å få frem flere synspunkter, ikke bare fra de organiserte ungdommene, men fra de voksne innvandrere og nordmenn også.

Viktig å si
Amaru Farhad, nybakt norgesmester i boksing, Ambreen Pervez som mistet jobben da hun begynte å bruke skaut, Marco Elsafadi fra organisasjonen New Page og ungdommer som har markert seg gjennom enten idrett, organisasjonslivet eller at de på annen måte er forbilder for ungdom med innvandrerbakgrunn var på kick- off i Oslo i sommer. På skjermen foran oss i kino salen ser vi sluttresultatet fra lanseringen: problemstillinger, diskusjoner og konklusjoner. Ungdom som har noe viktig å si til politikerne: ”Vi kom ikke til Norge for å bli norske!”

I filmen ble det påpekt at pressen er med på å skape fordommer, og at det er på tide de gransker seg selv. Videre på programmet ble filmene av ungdom fra de forskjellige byene vist, etterfulgt av appeller. Felles for de fleste innslagene var at seriøse problemer blir behandlet på en humoristisk måte.

Lykkelig slutt
LNU har i samarbeid med ulike tilrettleggere gjennomført filmverksted i Drammen, Stavanger og Levanger. I løpet av høsten 2004 har ungdommer i ulike deler av landet bidratt med sine erfaringer om hvordan det er å vokse opp i Norge med innvandrerbakgrunn.

LNU har også gitt støtte til New Page i Bergen og African Youth in Norway i Oslo som har laget sine egne dokumentarfilmer. Måten de formidler det på var kreativ, humoristisk og i noen tilfeller ironisk. I dokumentaren fra Stavanger setter ungdommene fokus på problemet med å få seg jobb, der en jente blir avvist på grunn av at hun bruker skaut. Filmen har en lykkelig slutt- jenta med skautet blir sjef i en bedrift.
– Det er fortsatt håp, sier Bilal Mohammed- skaperen av filmen. Gjennom sin musikk skal han bringe budskapet videre. Han skal aldri gi seg! Videre fikk vi se sang- og danse oppvisning av American Youth in Norway og Statsråd Erna Solberg sunget med dem! Det hele ble avsluttet med film fra Bergen som var laget av New Page Zoom.

Politikken rundt ZINO
Programmet på Soria Moria er ferdig og Statsråden er meget fornøyd med resultatet.

– Oslo ligger langt foran de andre byene i Norge. Det vi har sett her i dag skal vi videreføre til kommunepolitikerne, så de setter det på sin dagsorden, sier Erna Solberg.

Europarådets ekspertgruppe, som evaluerte Norges barne- og ungdomspolitikk i 2003 kritiserte Norge i sitt integreringsarbeid. Denne våren er Stortingsmelding 49 om minoritetspolitikk: ”Mangfold gjennom inkludering og ansvar”, til behandling i kommunalkomiteen på Stortinget. ZINO- prosjektet vil muligens lede opp til nedsettelse av et utvalg som lager en NOU av ungdom med minoritetsbakgrunn. Dette er ikke endelig avklart.

ZINO er et samarbeid mellom landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Kommunal og- regionaldepartementet (KRD).