– Menneskesmugling er nødvendigvis ikke utnyttelse

Han offentliggjorde nylig sin rapport om innvandring fra Nigeria til Europa. Dette arbeidet er en oppfølging av kunnskapsutviklingen knyttet til myndighetenes arbeid mot menneskehandel.

Nye tall fra PRO-senteret viser at nigerianske kvinner på prostitusjonsmarkedet har økt i omfang den siste tiden.

I forbindelse med en politirazzia på “strøket” i Oslo høsten 2004 ble en gruppe nigerianske kvinner arrestert. Det viste seg at mange av dem hadde oppholdstillatelse i andre Schengenland, særlig i Italia og Spania. I kjølvannet av denne hendelsen ønsket man å se nærmere på situasjonen for gruppen.

I EU er nigerianere meget sterkt representert innen organisert kriminalitet som menneskesmugling, menneskehandel og narkotikahandel, i følge rapporten.

I hele Europa bor et par hundre tusen nigerianere, hvorav halvparten i Storbritannia. Italia har nest flest nigerianere og er det viktigste bestemmelsesstedet for nigeriansk menneskehandel.
Omtrent 80 prosent av asylsøkerne som kommer til Norge har reist illegalt inn i landet. De har benyttet seg av forfalskede pass, uekte visumetiketter, eller rett og slett blitt smuglet inn over grensen. Genève-konvensjonen om flyktninger presiserer at dersom hensikten er å søke asyl og en har gode grunner, er det tillatt å bryte et lands innvandringsbestemmelser.

Kommunalminister Erna Solberg har ved flere anledninger slått fast at «Menneskesmugling representerer en kynisk utnyttelse av mennesker i nød».

– De fleste asylsøkere er avhengige av menneskesmuglere for å nå frem til Europa og fremme sin søknad. Dette har ikke nødvendigvis noe element av utnyttelse, skriver Carling i rapporten.

– Menneskesmugling er vanligvis et resultat av en avtale mellom to parter: en vordende innvandrer eller asylsøker som ikke har mulighet til å ta seg fram til Europa på lovlig vis, og en menneskesmugler som tilbyr tjenester i form av falske dokumenter og/eller transport. Ofte er begge parter fornøyd med handelen – menneskesmugleren mottar den avtalte betalingen, og innvandreren eller asylsøkeren kommer seg inn i landet slik han eller hun ønsker, skriver han i en kronikk i Dagbladet.

Han presiserer at menneskesmuglingen i seg selv ikke innebærer utnyttelse, men at menneskesmugleren har et overtak i situasjonen, som kan misbrukes.

– Begrepene som menneskesmugling, menneskehandel og organisert kriminalitet blandes for å legitimere kampen mot menneskesmugling. Offeret for menneskehandel er personen som utnyttes. «Offeret» for menneskesmugling, derimot, er staten som får sine innvandringsbestemmelser krenket og et stort antall asylsøknader til behandling. Det er det store antallet asylsøknader Erna Solberg vil til livs. Da er det også på dette grunnlaget hun må legitimere kampen mot menneskesmugling – ikke ved å skape et overdrevet skremmebilde av smuglerne, skriver Carling i kronikken.

Hele rapporten kan leses her:
http://www.prio.no/page/Publication_details//9429/46307.html

FAKTA
– Menneskesmugling er nødvendig

 

Menneskesmugling er nødvendig for at reelle flyktninger skal ha muligheten til å benytte seg av den menneskeretten det er å søke asyl, mener Frida Nome. Hun har skrevet boken Langs smuglerruta.

– Menneskesmugling er en utrolig dyr reisemåte, som ikke gir garantier om et ønskverdig utfall. Samtidig er den nødvendig for at reelle flyktninger skal ha muligheten til å benytte seg av den menneskeretten det er å søke asyl, sier Nome til Ny Tid. Hun jobber til daglig med konfliktløsning ved Institutt for fredsforskning (Prio).

– Noen har blitt behandlet dårlig, men ofte er det fæle de har opplevd knyttet til en strabasiøs reise – over fjell og rundt kontrollposter, om natta og i kulda. Dette er en viktig side ved menneskesmuglingen. På den andre siden har de reisende selv tatt kontakt med menneskesmuglerne. De har frivillig inngått en kontrakt med dem om transport.

– Jeg mener å se en tendens til at noen overdriver lidelsene de har vært igjennom på veien. Dette er noe man gjør av nødvendighet – slik kan det være lettere å få asyl i et vestlig land, eller flyktningstatus gjennom FN – men det betyr ikke at folk ikke har hatt gode grunner til å reise. Om man kommer raskt og trygt frem er et spørsmål om penger. Her som i andre “bransjer”, er det en sammenheng mellom prisen og kvaliteten på det man får igjen, sier Nome.

En 16 år gammel jente fra Øst-Europa skal ha blitt satt til prostitusjon i Trondheim. Dersom politiet klarer å bevise at den 16 år gamle jenta ble utsatt for trafficking, er det ifølge Nye Kripos første gang at så unge jenter er utsatt for trafficking, eller menneskehandel, til Norge.Horekundene kan bli straffet for å ha kjøpt sex av en person under 18 år.

– Vi mener at hun var her som prostituert, sier etterforskningsleder John Anders Øien i Sør-Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet arbeider nå svært intensivt for å rulle opp saken der østeuropeiske kvinner skal ha blitt fraktet til Trondheim for å drive prostitusjon. Dersom politiet klarer å bevise at halliknettverket har utnyttet kvinner fra Øst-Europa som et ledd i organisert kriminalitet, er det første gang trafficking til Midt-Norge bevises.

Virksomheten startet i Oslo, men har spredd seg til hele landet. Ikke bare til de store byene, for kvinnene reiser også rundt til mindre steder, sier Svae. Han leder Nye Kripos’ egen innsatsgruppe mot trafficking. Gruppen har vært i arbeid om lag et år, og ble opprettet som en følge av regjeringens handlingsplan. Gjennom samarbeid med norsk og internasjonalt politi kartlegges sextrafikken og konkrete saker initieres.

Trafficking – eller menneskehandel – kom inn i straffeloven i 2003. Så langt har rettssystemet bare behandlet én sak etter denne paragrafen (straffeloven § 224).

– Men vi ser at satsingen gir resultater, og forventer flere saker i tiden som kommer, avslutter Geir Svae.

FAKTA
16-åring i menneskehandel