”En sjef er som din eldre bror”

Det er ikke noen spøk, det er et helt seriøst eksempel på en konsept-oversettelse som skal beskrive en norsk sjef for folk fra Midt-Østen.

Hva tenker du på når du hører ordet ”katt”?
– Nordmenn, eller en person med bakgrunn fra europeisk kultur tenker på et kosedyr, sier Inger Tunsberg, leder av prosjektet ”Mot svart arbeid.” – En kineser kan tenke på et måltid.
Ordet ”katt” har samme innholdet for begge to, men assosiasjonene menneskene som leser ordet får er forskjellige. Det vi referer til når vi bruker samme ord er forskjellig og avhenger av kulturelle bakgrunn, følelser og opplevelser.
Prosjektet ”MOTSA – prosjekt mot svart arbeid” bruker unike metoder og er en stor suksess. Her deltar katter og norske sjefer.
MOTSA har som mål å påvirke holdninger hos flyktninger og asylsøkere slik at de takker nei til svart arbeid. Arbeidsgivere som oppsøker asylmottak for å rekruttere til svart arbeid er et økende problem. Derfor gikk Hero Mottak og Kompetanse AS i samarbeid med Servicebedriftenes Landsforening (NHO) og Utlendingsdirektoratet.
Sentio AS har gjennomført undersøkelser om holdninger til svart økonomi i bransjene bygg- og anlegg, restaurant, fiske og alternative helsetjenester. Undersøkelsene er gjennomført på vegne av Samarbeidsforum mot svart økonomi og Skattedirektoratet.
Et klart funn fra undersøkelsen viser at hele 45% av bedriftslederne nå mener at det er mer uregistrert bruk av arbeidskraft enn i 2002 (31%). De har svært liten kjennskap reglene for oppholds- og arbeidstillatelse og skatte- og avgiftsreglene som gjelder bruk av utenlandsk arbeidskraft.
Inger Tunsberg har en sjelden kombinasjon av kulturforståelse og markedsføring som bakgrunn. Hun fikk ideen til å bruke markedsføringsprinsipper i informasjonsformidling.
– Når jeg begynte å jobbe med dette prosjektet, forstod jeg at vi ikke vet hvem målgruppen er, sier Tunsberg. – Hvordan kan vi effektivt formidle informasjon til de ukjente?
Målgruppen på en side er mennesker i asylmottak, de som nylig har kommet til Norge. Det er lett for dem å bli utnyttet fordi de ikke snakker norsk og ikke er kjent med hvordan det norske samfunnet fungerer. I dag konsentrerer prosjektet seg om de som kommer fra Afrika, Midt-Østen og Balkan. Andre målgrupper er næringslivsbransjene landbruk, gartneri, restaurant, renhold, byggebransjen og småindustri.
– Det er ikke mulig å bare oversette et begrep til engelsk å håpe at de som kommer fra USA, Australia og Afrika skal forstå det på den samme måten som oss, sier Tunsberg. Derfor bruker de konsepter og assosiasjoner som er vanlige i hjemlandet for å forklare et norsk begrep.
– Dersom du bruker ordene ”stat, skatt, det offentlige”, har du allerede tapt, sier Hamid fra Syria. – Det er jo det vi flyktet fra – nemlig et korrupt styre som stjal våre skattepenger og betalte med disse for utdannelsen for sine egne barn i utlandet. Det tar lang tid før disse assosiasjonene forsvinner!
Metoden som er utarbeidet for prosjektet kalles konsept-oversettelse. Ideen er å få en person fra en fremmed kultur til å knytte tilnærmet samme mening til et begrep som det nordmenn gjør. Ord som ofte misforstås av folk med en annen kulturell og språklig bakgrunn er ord som “skatt”, “foreldremøter”, “skolefritidsordning” og “svart arbeid”.
– En kvinne fra Somalia trodde at ordet “barnehage” betydde et slags fengsel for barn som sikkert har dårlige foreldre. Og en “enslig mor” trodde hun hadde et barn hvor man ikke vet hvem faren til barnet er, fortalte Tunsberg.
Konseptoversettelse er en ganske tung og tidskrevende prosess. Først oversettes et begrep og forklares av fem personer som har bakgrunn fra samme kultur. Det kreves at de har bodd i Norge lenge nok til å forstå systemet. Etterpå sendes oversettelser til minst ti andre personer med det samme kulturelle bakgrunn og de markerer hver setning med spesielle tegn: typisk, uvanlig i min region, har aldri hørt, kan være fornærmende, osv.
Som resultat er det vestlige tidskonsept ”komme presis” beskrevet slik for folk fra Midtøsten: I Norge er det like viktig å komme presis som begravelsen etter tidebønnen er for oss. Tiden er som gull i Norge og øynene blir tørre når nordmenn ser mot døren og du ikke kommer”.
For at nordmenn skal forstå det, må de vite at begravelse etter tidebønnen skjer på bestemte tidspunkt og avsluttes dersom noen kommer for sent. Konseptet gull har en symbolsk tilleggsbetydning som går langt ut over det verdimessige som kan omsettes i penger. Tørre øyne betyr her at personen har mistet initiativet og energien.
Statoil har også brukt metoden. For de kinesiske medarbeidere ble ærlig og åpen dialog beskrevet slik: På same måte som en far blir glad når barnet som sitter bakpå sykkelen hans forteller om en mulig fare eller om feil retning, skal ledere i Statoil reagere når ansatte åpent og ærlig sier fra om forhold som kan true sikkerheten.
Tunsberg har også forklart hvordan de for en afrikansk målgruppe har konseptoversatt norsk standard for renhold: “Du skal kunne slikke uten å få sand på tunga”.
– For personer fra en annen kultur ser det ut som ren galskap, ler Tunsberg. – Men vi får veldig gode tilbakemeldninger fra asylmottak, opplæringssentre, og fra de som jobber med introduksjonsprogram.
MOTSA skal nå gjøre en landsomfattende lansering med 22 000 konseptoversatte brosjyrer og CD-rom på 12 forskjellige språk – det skal arbeides med å få ned andelen av flyktninger og asylsøkere som jobber svart. Prosjektet skal også fokusere på de muligheter for ”hvitt arbeid som finnes”.
– Vår visjon er å lage en database som kan hjelpe til å finne ordene som trengs, sier Tunsberg. – En sosialmedarbeider med en familie med utenlandsk bakgrunn som kunde skal kunne finne alle riktige ord og assosiasjoner for å forklare norske begrep på en forståelig måte.
“En norsk sjef er som en eldre bror du kan diskutere ting med, si hva du mener og kan fortelle at han tar feil. Men til slutt er det han som bestemmer…”

FAKTA
Konseptoversettelse, Kina:
Norske ansatte i oljefirma er som ”an iron bowl of rice”.

Konseptoversettelse, Midtøsten:
Om å ta sikkerhet på alvor: Du må binde kamelen selv om du er på besøk hos Omar.

Om å komme på tiden: Det er like viktig å komme på tiden i Norge som begravelse etter tidebønnen for oss. Tiden er som gull i Norge og øynene blir tørre når en nordmann ser mot døren og du ikke kommer.

Norsk renholds-
standard:
Det skal være så rent som det er i moskeen før Ramadan.

Konseptoversettelse, Sentral-Afrika:
Norsk renholdsstandard:
Det skal være så rent at du kan slikke uten å få sand på tungen.