Dine rettigheter ved boligleie

En utleier kan ikke øke husleia så ofte han vil. Tidligst 1 år etter siste leiefastsettelse kan utleier indeksregulere leia, og da med minst 1 mnd frist.
På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Etter 3 år kan utleier øke til markedspris eller gjengs pris, og da med seks måneders skriftlig varsel.
En huseier kan kaste deg ut hvis en av følgende regler er brutt:
-at du ikke har betalt husleie slik som dere har avtalt.
-at du etter skriftlig advarsel ikke vedlikeholder det du skal, eller på annen måte er til alvorlig -skade for utleieren, eiendommen eller øvrige beboere.
-at du lar andre bor i leiligheten uten at det er avtalt.
-at du bruker boligen til noe annet enn det som er avtalt.
Utleieren plikter å gi deg skriftlig advarsel om at leieavtalen sies opp, slik at du har mulighet til å rette opp feilgrep som beskrevet ovenfor. Dersom du etter en advarsel har bedret det eier har klaget på, kan ikke huseieren kaste deg ut.
Ved grovt brudd på leiekontrakten kan huseieren heve kontrakten, og kreve at du flytter ut straks. Men utleier må først sende varsel. Hvis du da ikke har flyttet innen 14 dager, kan saken bringes inn for namsmannen eller namsretten.
Hvis du ikke betaler leien, kan en huseier kaste deg ut. Her har du krav på 14 dagers varsel. Hvis du betaler innen 14 dager, kommer ikke saken inn for namsmannen. Dersom saken er brakt inn for namsmannen, skal du ha 14 dagers frist til å uttale deg om saken. Om du ikke uttaler seg, eller sier noe namsmannen ikke legger vekt på, kan utkastelsesdato bestemmes. Namsmyndighetenes behandlingstid er normalt på 5-6 uker. 

(Kilde: Forbrukerportalen.no)