SMED legges ned til nyttår

På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

1. januar slås Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering sammen. Det nye ombudet skal arbeide med likestilling og diskriminering i forhold til etnisitet, etnisk- og nasjonal opprinnelse, religion og kjønn.
Fra 1. juli 2005 vil vi ikke lenger ha mulighet til å ta imot nye saker om rettshjelp.
Fra 1. juli 2005 og frem til 31. desember 2005, skal vi forsøke å avslutte så mange saker som mulig. Likevel vil ikke alle saker være avsluttet når SMED legges ned den 1. januar 2006. Vi skal så langt mulig sørge for at sakene som vi ikke kan avslutte, vil bli avsluttet av andre som gir rettshjelp.
Selv om vi slutter å ta i mot nye saker om rettshjelp fra 1. juli vil SMED fortsette sitt arbeid mot diskriminering ut året. SMED skal fortsatt jobbe med dokumentasjon og påvirkning for å bekjempe diskriminering.
Hvert år har SMED gitt ut rapporten “Underveis mot et bedre vern“. Det vil vi også gjøre i år. Rapporten presenterer viktige sider av SMEDs arbeid. Årets rapport blir den siste, og vi vil oppsummere hva som har skjedd på de fleste områdene SMED har engasjert seg i fra vi startet arbeidet i 1998.
SMEDs arbeid med å dokumentere art og omfang av diskriminering i Norge skal være avsluttet innen 1. januar 2006. I løpet av høsten 2005 må vi avslutte prosjektene vi har påbegynt. Vi ønsker bl.a. å hente inn informasjon om diskriminering i høyere utdanning, ved utlysning av stillinger og om rasistiske ytringer på internett.
Vi skal sørge for at SMEDs dokumentasjon er tilgjengelig også etter at SMED er nedlagt.