Demonstrerte mot etnisk forfølgelse

Etter den etiopiske invasjonen i Somalia i desember 2006, har situasjonen for oromoflyktningene der forverret seg betraktelig. Oromoene som er den største folkegruppen i Etiopia, er en undertrykt folkegruppe. Mange oromoflyktninger har bodd i Somalia siden 1979. De har flyktet både fra Dergens regime og det nåværende regimet til Meles Zenawi. Zenawi-regimet gikk til krig mot Somalia for å gjeninnsette overgangsregjeringen som mistet makten til ”Rådet av Islamske Domstoler” i fjor sommer. Dette kunne Zenawi gjøre under dekke av terror-bekjempelse, hevder Oromo Sambandet. Det har vært Etiopias vedvarende politikk å skape ustabilitet i regionen slik at det lett kan blande seg inn i nabolandenes anliggender. Denne strategien for å kontrollere opposisjonens aktivitet i nabolandene har blitt benyttet i Sudan, Kenya, Djibouti og Somalia.

Avverge tragedie
Det Oromiske Sambandet appellerer nå til den norske regjeringen ved utenriksminister Jonas Gahr Støre for å avverge en tragedie mot etniske oromere i kjølvannet av den etiopiske invasjonen av Somalia. Meldinger om at den etiopiske hæren driver heksejakt på oromo-flyktninger i Somalia, har sjokkert Det Oromiske Sambandet. I følge øyenvitner skal arrestasjonene likne på kidnappinger der sivilkledde etiopiske sikkerhetsoffiserer stormer flyktningelandsbyer og henter folk ut fra hjemmene sine. Det settes så bind for øynene på dem, for så å kaste dem inn i militære kjøretøyer og transportere dem til ukjente bestemmelsessteder. ”For å sikre seg total utryddelse av oromoere i Somalia har den etiopiske regjeringen oppfordret den somaliske befolkningen til å utføre arrestasjoner av oromoere, for så å levere dem til den etiopiske hæren mot betaling”, heter det i appellen til den norske regjeringen.

Appellerer
Det Oromiske Sambandet ber blant annet om at regjeringen tar opp saken i FNs Menneskerettighetskommisjon, for snarest mulig å avverge ytterligere tragedier. Det bes også om at dette gjøres ved at FN pålegger den somaliske overgangsregjeringen å gjøre rede for situasjonen, og å etablere en uavhengig kommisjon, ledet av FN, for å granske disse påstandene.