Drammen i front mot tvangsekteskap

Kompetanse om arbeid mot tvangsekteskap hentes fra Drammen.

Drammen blir pilotkommune mot tvangsekteskap. Kommunen får 2 millioner kroner for å utvikle kompetanse andre kan dra nytte av. – Vi har derfor etablert arenaer på tvers av faggrupper. Politiet og kommunens hjelpeapparat har klart å skape en samarbeidsplattform, sier ordfører Tore Opdal Hansen (H) til NRK Buskerud.

I tillegg til de 2 millionene Drammen kommune får, skal det brukes rundt 12 millioner kroner på landsbasis til kompetanseoppbygging rundt dette temaet.

63 barn utsatt
Mandag presenterte statsråd Karita Bekkemellom landets første forskningsrapport om tvangsekteskap, nettopp fordi denne kommunen har erfaring med denne problematikken. Barnevernet i 2005 og de ti første månedene av 2006 hadde befatning med totalt 63 barn som handlet om tvangsekteskap, i følge rapporten. Forskerne Anja Bredal og Lill Salole Skjerven ved Universitetet i Oslo som står bak undersøkelsen, mener at det er store mørketall.

– Det lave tallet er en urovekkende indikasjon på i hvor liten grad systemet fanger opp tvangsekteskap. Dels handler det om at de unge ikke ber om hjelp, skriver de i rapporten «Tvangsekteskap i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer».

Vil snakke om jomfrudom
– Vi har ikke gått nok inn for å beskrive hva disse jentene blir utsatt for, og unnlatt å bruke ord som «dydighet» og «jomfrudom». En er kanskje litt for redd for å støte noen, det er hele tiden en balansegang hva en skal våge å si, sier barne- og likestillingsministeren.

Bekkemellem mener at kampen mot tvangsekteskapsrelaterte saker er noe av det viktigste regjeringen jobber med.

– Det handler om at mange barn og unge lever i en virkelighet som vi vanskelig kan tenke oss. Det er utrolig viktig at en tar en erkjennelse av at det er krenkelse av menneskeverdet å tvangsgifte noen og kontrollere unge personers seksualitet, sier Bekkemellem til Nettavisen.