Statssekretær trues med utkastelse

Regjeringen i fristaten Lucky Næroset i Ringsaker i Hedmark har noe som den norske regjeringen mangler: en flerkulturell statssekretær. Myndighetene i Oslo ser imidlertid ut til å gjøre hva de kan for å unngå flerkulturelle statssekretærer i Norge. Etter at Hamisi Zahide Mbombe (27) fikk avslag på asylsøknaden har borgerne i Lucky Næroset slått ring om statssekretæren sin.

Ualminnelig flott
– Mbombe er en ualminnelig flott kar. Han er høflig og har alle gode egenskaper en person kan ha, sier 84 år gamle Karen Helseth. Hun ble kjent med Hamisi Mbombe da hun for egen regning lærte ham norsk, og er den som kjenner bygdas flerkulturelle statssekretær best.
– Da jeg så i avisen at beboere over 18 år på det lokale asylmottaket ikke fikk norskundervisning, tenkte jeg at det kunne være noe for meg, forteller Karen Helseth.

Bestemor
Første dagen på asylmottaket ble hun sittende ved siden av Hamisi. Ved hjelp av fingerspråk spurte hun om han hadde gått på skole. Hamisi svarte bare “norsk”, og Karen fikk mistanke om at han var analfabet, noe som ble bekreftet av læreren ved asylmottaket. Dermed fikk Karen ansvaret for å lære Hamisi norsk, en oppgave den eldre damen gikk løs på med liv og lyst.
– Han var veldig lærevillig og intelligent, sier Karen.
Selv kaller Hamisi norsklæreren sin bare for bestemor. Det er henne han går til når han trenger å rådføre seg med noen.
– Bestemor er veldig snill. Hun lærte meg å skrive og snakke norsk. I begynnelsen tegnet vi bord og stoler og skrev navnet på det. Jeg har aldri gått på skole, sier Hamisi.
Familien drept
Han kom til Norge i 2003. Som liten bodde Hamisi Mbombe sammen med foreldrene og to brødre i et hus laget av jord og vann og med stråtak i bushen i Kongo. Når barna ble voksne bygget de egne hus ved siden av foreldrene. Livet var bra helt til en annen stamme kom og ville ta jorda deres.
Lucky Nærosets statssekretær opplevde det verste et menneske kan utsettes for da han ble vitne til at begge foreldrene og brødrene ble drept av folk fra den fremmede stammen. Moren ble i tillegg voldtatt. Før faren døde, rakk han å rope “ikke drep alle oss” til inntrengerne. Hamisi unnslapp døden fordi en fra fienden kjente ham igjen, siden de hadde jobbet sammen på fiske. Vedkommende ga beskjed om at Hamisi skulle spares. Allikevel fikk han en pil i halsen, som han klarte å ta ut og rømme til nabolandet Uganda. Der traff han noen som hjalp ham å komme seg vekk, og til slutt endte han opp i Norge. Da Hamisi rømte hadde han ikke tid til å ta med seg noen ting, heller ikke papirer som beviser hvem han er. I Norge ble det ordnet arbeidstillatelse, og Hamisi ble etter hvert aktiv på flere arenaer. I 2004 bandt han alt jernet i det nye grisehuset som sønnen til Karen Helseth bygde.

Sjokket
Samme høst kom sjokkmeldingen fra UDI. De avslo Hamisis asylsøknad. I panikk for å bli sendt tilbake til Kongo reiste han i hui og hast fra Lucky Næroset. Bestemor Karen fryktet at Hamisi kunne komme til å skade seg selv. Lettelsen var derfor stor da han lillejulaften ringte fra København i god behold. Utpå nyåret var han tilbake i Norge og avslaget ble anket til Utlendingsnemnda. I fjor høst fikk Hamisi endelig avslag på opphold i Norge. Utlendingsmyndighetene mener han burde snakket flere språk dersom han kommer fra det området i Kongo som han sier at han gjør. De stiller seg også tvilende til historien om hvordan han kom til Norge. Støttespillerne synes ikke det er rart at Hamisi kun snakket ett språk all den tid han bodde i bushen og ikke har gått på skole. En misjonær med kjennskap til landet har også fortalt Karen Helseth at det bodde mange folkeslag i de store skogene hvor Hamisi sier han kommer fra.

Umenneskelig
De fleste ville fått psykiske problemer etter opplevelser som det Hamisi forteller om.
Etter avslaget som fratok ham arbeidstillatelsen og en fast rengjørningsjobb, har helsetilstanden forverret seg dramatisk. Tanken på å bli sendt tilbake til et sted hvor han bare har vonde minner fra og risikerer å bli drept tynger. Hamisi Mbombe lider av post-traumatisk lidelse og har vært innlagt på psykiatrisk avdeling.
Både fastlegen og legen ved psykiatrisk avdeling ved Sanderud sykehus mener det er helt uforsvarlig og umenneskelig å sende Mbombe tilbake i den tilstanden han er nå. Flykninghelsesøster Kristin Stensli, som har hatt mye med Hamisi å gjøre i løpet av de tre siste årene, mener det samme.
– At nemnda avviste en legeerklæring var så inhumant at det gikk ikke an, sier hun.
Stensli har jobbet i flyktningehelsetjenesten i seks år. Hun kan fortelle om et stadig strengere regelverk.
– UDI endrer regleverket hvert år. Det blir strengere. De ønsker å gjøre det verre for folk å komme til Norge, men tenker ikke på dem som allerede er her, sier en oppgitt helsesøster.

Blå Kongo
I et brev til Utlendingsnemnda ber regjeringen i Lucky Næroset om at statssekretæren deres får opphold i Norge på humanitært grunnlag, på grunn av helseproblemer og situasjonen i det krigsherjede Kongo.
– Siden den selvoppnevnte fristaten Lucky Næroset dessverre ikke (enda) har sikret seg myndighet til å overprøve den norske staten, vil vi med dette brevet appellere til at Mbombe får permanent opphold i Norge på humanitært grunnlag, heter det i brevet.
På vegne av regjeringen skriver framtidsminister Hans Christian Medlien at Mbombe er en kraftressurs for lokalsamfunnet Lucky Næroset, fordi han er blid, snill, arbeidssom og lærenem. Videre heter det at 27-åringen er en gutt som vil og kan være med på det meste. Derfor ble han i et ekstraordinært regjeringsmøte i desember utnevnt til statssekretær i Potetdepartementet.
Som poteten kan Hamisi brukes til alt. I tillegg finnes det en potetsort som heter Blå Kongo. Han er også tildelt fristatens første statsborgerskap – et ferdigsnekret lite skap med nøkler til blant annet Mbombe-rommet, hjerterommet og husrommet.
Hører til
Framtidsminister Hans Christian Medlien sier til Utrop at regjeringen i Lucky Næroset er stolte over å ha Norges eneste flerkulturelle statssekretær.
– Vi er selvsagt stolte over utnevnelsen og håper at han snart kommer seg på bena igjen og kan aktiviseres i regjeringsarbeidet sammen med potetministeren.
– Hvordan tror du det går med saken hans?
– Vi har nå fått høre at saken skal tas opp til ny behandling basert på siste nytt fra oss i Lucky Næroset og hans psykiske tilstand. Så nå har vi virkelig tro på at han får bli der han hører hjemme: i fristaten Lucky Næroset i Norge, svarer Hans Christian Medlien.
For som han skriver i brevet til Utlendingsnemnda: Man kaster ikke ut statssekretærer

Fakta
Lucky Næroset

Selvoppnevnt fristat siden 1999.

Ble etablert for å redde en nedleggingstruet skole i Ringsaker kommune.

Er et slags bygdeutvalg organisert og drevet på en helt spesiell måte.

Har egen regjering bestående av ministere og statssekretærer.

Har humor, fantasi, galskap og mot som felles verdier.