Invitasjon til seminar: Mangfoldsårets muligheter

0Shares

Kultur – og kirkedepartementet ved Mangfoldssekretariatet arrangeres et seminar 13. juni 2007 kl 10.00 i Oslo for å inspirere til aktiviteter og tiltak blant ulike aktører på regionalt og lokalt nivå. Intensjonen med seminaret er informasjonsutveksling med tanke på samarbeid og koordinering av aktiviteter i Mangfoldåret. Hvordan kan ulike aktører være med på å forme mangfoldsåret?

Påmelding innen 16. mai 2007 til [email protected]  eller per tlf til koordinator Bente Møller, tlf 22 24 78 84 / 95 18 92 91, eller til rådgiver Majoran Vivekananthan, tlf. 22 24 78 48 / 95 15 87 58. Det er begrenset med plass, så vi ber om påmelding så fort som mulig for å sikre plass.

Seminaret er gratis.

Foreløpig Program

10.00 – 10.20 Registrering
10.20- ”Queeendom” – kunstnerisk åpning
10.30-Velkommen / Bente Møller, nasjonal koordinator for Mangfoldsår2008
10.40 – Åpning / Kultur – og kirkeminister Trond Giske
11.00 – Begreper og Mangfoldsårets betydning / Thomas Hylland Eriksen, professor ved Universitet i Oslo og forskningsleder for Kulturelt Kompleksitet
11.30 – Erfaringer fra det svenske Mångkulturår2006 / Yvonne Rock, nasjonal koordinator for Mångkulturåret 2006, Sverige.
12.15 – Lunsjlyrikk
12.30 – Lunsj
13. 15 – Publikumsarbeid – Erfaringer og utfordringer / Eli Borchrevink, dagligleder DSV
13.45 – Arbeid i grupper. Viktige spørsmål og utfordringer: Hvordan kan ulike aktører være med på å forme mangfoldsåret? Strategier for samarbeid om Mangfoldsåret.
14.45 – Pause
15.00 – Oppsummering i plenum
16.00 – Veien videre.
16.15 – Avslutning