Minoriteter i Buskerud til valg via SMS?

0Shares

Bare 49 prosent av minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn deltok ved Stortingsvalget høsten 2005. I Buskerud var tallet 44 prosent.

Direktør i IMDi Osmund Kaldheim sier til NRK Buskerud at det er flere som har mobiltelefon enn de som bruker stemmeretten, og dermed vil dette kanskje fungere godt.

Sadi Emeci er representant for SV i Drammen.  Han har selv tyrkisk bakgrunn, og mener dette er et godt forslag.

– Ved forrige kommunevalg sendte jeg selv ut flere tekstmeldinger til folk for å få dem til å stemme. Så dette er noe jeg støtter, sier han til NRK Buskerud.

 Shahid Iqbal Bhatti er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet. Han ser også hensikten, men er redd det ikke når dem det virkelig gjelder.

– Jeg tror kanskje ikke vi når den eldre generasjonen med tekstmeldinger. Da blir det bare ungdommene og de kan vi få gitt informasjon også ellers, sier han til NRK Buskerud.

Bhatti har, i likhet med Sadi Emeci, gjort seg noen tanker om hvordan man skal nå ut til flere med innvandrerbakgrunn.

– Dersom en har logo på stemmesedlene i tillegg til navn så blir det enklere for innvandrere å stemme, sier han.

Både Bhatti og Emeci mener at de som politikere i Drammen har flere viktige oppgaver å gjøre. 

Ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen (H), er på sin side skeptisk. Han mener arbeid for mer tilhørighet til samfunnet generelt er veien å gå.

– Det er greit med skippertak, men jeg tror at i det lange løp så er det viktig å skape en bredere tillhørighet. I tillegg til det mer varige engasjementet i forhold til det å bruke stemmeretten, sier Hansen til NRK Buskerud.