Vanskelig selvangivelse for minoriteter

Mange minoriteter med ikke-vestlig bakgrunn har problemer med å forstå selvangivelsen. Dette fremkommer blant annet fra lærere på voksenopplæringen på Holmlia. Men dokumentet er også tungt å fylle ut for mange etniske nordmenn.

Språket i selvangivelsen får kritikk fra lærere, som mener at den er krevende også for folk som har snakket norsk hele livet.

– Jeg har en følelse av at rettledningen er skrevet av byråkrater for byråkrater, sier Alf Jørgen Jørgensen, avdelingsleder ved voksenopplæringen på Holmlia i Oslo, til Vårt Land.

45 prosent av innbyggerne i området er ikke etniske nordmenn, og Jørgensen sier at mange av elevene hans gir opp å lese selvangivelsen. De får enten hjelp fra andre eller skriver bare under den forhåndsfylte, skriver NTB.

Lærer Per Gundersen mener at selvangivelsen er skrevet på “komplett uforståelig norsk”, og foreslår at journalister eller pedagoger skulle ha skrevet teksten.

Også Skattebetalerforeningen bekrefter at de ofte får spørsmål om ting som egentlig står i selvangivelsen, og Gry Nilsen i foreningen mener at de som faller ut av skattesystemet ofte er utlendinger.

Skattedirektoratet henviser til at det finnes en lignings-ABC på 1344 sider på Internett for dem som vil vite mer.