Straffer ikke rusmisbrukere

Primus motor er norskiraner, og 60-70 prosent av ungdommene på Riverside har innvandrerbakgrunn. Huset ved Akerselva tilbyr kvalifiserende tiltak og dømmer ingen.

– Riverside-prosjektet virker forebyggende og dempende når det gjelder kriminalitet og rus. For 40 år siden var dette en svært belastet område på nasjonal basis og det fantes barneprostitusjon rett utenfor her. Det har alltid eksistert rusmisbrukere i området, men det har blitt mye bedre hvis vi ser det i et historisk perspektiv, sier enhetslederen for ungdom og kvalifisering, Mehrdad Ganji.

Trivselsfaktoren viktigst
– På Riverside er det uforpliktende å delta på kurs. Vi har ikke medlemskap og alle kan komme. Vi driver ikke med sanksjoner. Hvis ungdommene ikke dukker opp på jobb, får de ikke betalt for den dagen, men de får ikke kjeft. Er de beruset, får de dra hjem og komme igjen dagen etter, understreker sosionomen som har master i prosjektledelse fra BI.

– Vi vil ikke gi dem et taperstempel. Vi har lav terskel i forhold til praksisplass og andre tiltak. Selvfølgelig stiller vi krav, men ikke som vanlige skoler hvor ungdommene må gjennom eksamener. Trivselsfaktoren er aller viktigst, påpeker han.

Tilhørighet og verdighet
– Det finnes andre tiltak, men ingen som er så profilert, synlig og åpent som Riverside. Vi har oppsøkende arbeidere som går ut på gata og treffer ungdommer og tilbyr dem veiledning hvis de ønsker det. Ungdommene er premissleverandører og vi er i kontakt og i dialog med dem. Vi spør dem om hvordan vi kan hjelpe dem og har et brukerråd som jobber med den saken, forteller 48-åringen, som har jobbet med barn og ungdom i 20 år.

– Det er vanskelig å vise til konkrete resultater, men all forskning viser at jo flere positive tiltak og muligheter ungdom har, jo mindre fare er det for at de havner i bråk, hevder han.

Godt samarbeid
Utrop tok også kontakt med politiet på Grønland. Det viser seg at de er glade for å kunne samarbeide med Riverside. – Vi hjelper hverandre og har informasjonsutveksling, for eksempel når det gjelder megling i gjenger, informasjon om hva som skjer i ungdomsmiljøet og når vi følger opp i skoler, sier Geir Tveit, politioverbetjent ved forebyggende tjeneste på Grønland politistasjon.
– Vi har et godt samarbeid med politiet, barnevernet og NAV, bekrefter Ganji.
– Ungdom mistenkt for rus må gi urinprøve over et halvt år for å slippe tiltale. Vi har ansvaret for å ta urinprøver og sjekke om ungdommene er rusfrie. De som må gjøre samfunnstjeneste får jobbe på Riverside ungdomshuset. Gjennom NAV kommer det også mange for å få praksisplass, forklarer han.

– Lærer mye

Mohammed Hassano  er 19 år og har bakgrunn fra Egypt. Han har brukt Riverside siden november. – Jeg tar IKT-kurset hvor vi lærer data. Jeg kom hit gjennom NAV. Jeg skal begynne på universitetet til høsten, og skal bruke Riverside tilbudet til da, sier han.

17 år gamle Stian Prestegården fra Gamlebyen begynte på IKT-kurset ved Riverside for tre måneder siden. En lærer fortalte han om tiltaket. – Jeg synes at det er et bra tilbud og bruker det til daglig og frem mot sommerferien. Internettcafe er bra for ungdom som ikke har internett hjemme. I tillegg har jeg blitt kjent med andre ungdommer fra ulike kulturer, sier han.

Rikke Bjerklien er fra Mortensrud og har brukt Riverside siden september. Hun går på web- og grafikkurset. Hun fikk vite om Riverside gjennom en person hun kjenner på skolen sin.
– Da jeg hørte om det syntes jeg det var noe som passet meg. Jeg er blitt kjent med mange ungdommer og fått lært mye fra de to kursene jeg har tatt her, forteller hun.

Sidnei Soars er 21 år og bor på Groruddalen og har tatt IKT-kurset i tre uker. Han fikk vite om Riverside fra noen kjente. Han synes at Riverside er topp.

Fakta

Riverside
Startet opp i 1999.
Initiativtaker: Mehrdad Ganji.
Tilbyr gratis internett-kafe, gruppetiltak for arbeidsledig ungdom og unge uten skoleplass, samt  individuell oppfølging.
Målgruppe: alle ungdommer i Oslo mellom 16 og 20 år.
Åpent 7 dager i uka.
270 faste brukere i uka.
Finansiert av Oslo kommune (Handlingsplan for Oslo indre øst) og Barne- og likestillingsdepartementet.