Vil ha flere utenlandske eksperter

Komiteen som skulle evaluere NOKUT sin rolle i norsk høyere utdanning la fram sin rapport på skuddårsdagen i år. Kunnskapsdepartementet og NOKUT vil nå gå gjennom rapporten, og vurdere ulike tiltak og endringer i lovverket, ifølge Uniforum. Komiteen konkluderer med at NOKUT er for opptatt av kontroll og i for liten grad konsentrerer seg om videreutvikling av fagene og lærestedene.

Det har vært et problem for folk med grader fra universiteter utenfor Vesten at NOKUT ikke kjenner til universitetene og derfor bruker langt tid på å vurdere en utdanning. Det har i praksis ført til forskjellsbehandling. Derfor anbefales det å bruke flere utenlandske eksperter.

Begrensninger
Oddvar Haugland, som er direktør i NOKUT, sier til Utrop at de pleier å ha minst én ekspert fra utlandet og vurderer å bruke flere. – Men det er begrensninger på hvor disse utenlandske ekspertene kan komme fra. Det er vanskelig hvis en ikke behersker språket, men noe av arbeidet på NOKUT foregår på engelsk og da står vi mye friere til å ansette utenlandske eksperter, sier han.

Knut Brautaset

Direktøren sier at de må først få en total oversikt over forslagene, og setter igang en systematisk vurdering av dem senere i vår. Deretter kan NOKUT ta stilling til forslagene som har kommet.

Søkerne går i ring
Kunnskapsdepartementet oppnevnte 1. april 2006 et utvalg for å utrede problemstillinger knyttet til systemet for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget ble ledet av Knut Brautaset fra Høgskolen i Agder som også er styreleder ved Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU).

– Søkerne går i ring, fordi de blir hele tiden henvist til folk som ikke har greie på den informasjonen de trenger. Derfor foreslo vi at det skal opprettes en sentralenhet, hvor søkerne kan henvende seg til for å få all den informasjonen de trenger fra et sted, sier Brautaset til Utrop.

Direktør i NOKUT, Oddvar Haugland.

Haugland sier at NOKUT har hatt en kraftig reduksjon fra to til tre måneders ventetid på saksbehandlingstid og håper de kan redusere den ytterligere. – Det kommer til å bli en forbedring av oversikt, veiledning og informasjon fra NOKUT sin side fremover, understreker han.

Bevilger millioner til informasjonssenter
Johannes Fjose Berg, som er informasjonsrådgiver ved Kunnskapsdepartementet, forteller Utrop om at departementet har gått inn for opprettingen av et informasjonssenter i siste halvdel av 2008.

– Kunnskapsdepartementet har bevilget 3 millioner til NOKUT over 2008-budsjettet for å følge opp utvalgets forslag, opplyser han. Berg forteller at informasjonen vil være tilgjengelig på mange språk, og den norskspråklige informasjonen vil være kortfattet og enkel slik at ferske språkbrukere kan forstå den.

– Dette vil igjen føre til at spesielt innvandrere med utenlandsk høyere utdanning vil kunne orientere seg raskere og få sin utdanning godkjent tidligere for lettere å komme i arbeid.

– For lang prosess
Iram Wasif fra Pakistan har tatt lærerutdannelsen ved Punjab universitetet i Pakistan. Da hun kom til Norge fikk hun godkjent sin utdanning fra NOKUT. Men veien ut i jobb er lang, mener hun.

Hun sier til Utrop at hun ikke trenger å ta videregående utdanningen på nytt igjen i Norge på grunn av at hennes utdannelse fra Pakistan ble godkjent. Likevel må hun gjennom en lang rekke kvalifiserende steg før hun kan bruke utdannelsen sin her i landet.

Manglet dokument
– Jeg tok med papirene mine til NOKUT, da jeg kom til Norge. De sa at jeg manglet kun ett dokument med karakterene mine, ellers var alt i orden. Etter at jeg fikk sendt det manglende dokumentet til NOKUT, tok det tre måneder før jeg fikk svar fra dem om at utdannelsen min var blitt godkjent, forteller hun.

Wasif har to-årig lærerutdannelse fra Punjab universitetet i Pakistan. Fagene hun tok var blant annet islamske studier, arabisk og politikk.

Tre år med norsk
– Jeg ønsker å ta lærerutdannelsen i Norge, men kan ikke gjøre det før jeg har gått tre år på norsk voksenopplæring. Først etter det kan jeg søke på universitetet. Der må jeg igjen gå et år før jeg kan begynne på lærerutdannelsen. Jeg synes at det er en veldig lang prosess å gå igjennom, og at den burde være kortere, mener 25-åringen.

Hun studerer for tiden norsk nivå tre ved voksenopplæringen på Smedstua skole, og har eksamen i slutten av juni. Etter det kan hun søke seg inn på universitetet.

– Jeg har vært heldig, fordi jeg  ikke måtte vente så lenge på å få godkjent min utdannelse. For jeg har hørt om mange som har ventet lenge på det, spesielt de som har manglet ett eller flere dokumenter fra sin utdanning.

Fakta
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT skal kontrollere kvaliteten på høyere utdanning i Noreg og kontrollere og informere om kvaliteten på utdanning i utlandet.
All evaluering, akkreditering og godkjenning fra NOKUT er offentlig.

Oppgaver knyttet til utdanning i utlandet:
Generell godkjenning av utdanning etter søknad.
Oppsyn med at norske interesser og plikter etter internasjonale avtaler om godkjenning og informasjon om høyere utdanning blir fulgt opp.
NOKUT er omtalt i Lisboakonvensjonen om godkjenning.

Kilde: www.nokut.no