– Kampen mot viruset er også en kamp mot fattigdom og ekskludering

AUFs Hoda Imad ser kampen mot fattigdom og prekære jobbbetingelser i lys av koronakrisen.
Foto: Ram Gupta
Det sier Hoda Imad, sentralstyremedlem i AUF som i disse dager starter AUFs underskriftskampanje mot fattigdom.

Hoda som er sjef for vårkampanjen i AUF, har lansert en underskriftskampanje, med fokus på tiltak mot 111.000 barn som lever i fattigdom i Norge.

– Vil vil ansvarliggjøre regjeringen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om å gi disse 111 000 barna og deres foreldre mulighetene de fortjener, sier hun til Utrop.

Blant tiltakene som foreslås er:

– Økning tilskuddene til frivillige organisasjoner som jobber med barn og voksne som vokser opp i fattigdom
– Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter
– SFO og AKS skal være gratis
– Hele, faste stillinger. Ikke ufrivillig deltid og dårlig lønns- og arbeidsvilkår
– Innføring av generasjonsskatt i Norge

Mer ulikhet

Særlig sistnevnte ser Hoda på som viktig, særlig med tanke på økende ulikheter.

– Her i Norge har ulikhetene økt betraktelig siden Erna Solbergs regjeringsovertakelse i 2013. Tendensen internasjonalt er det samme. Jeg ser ikke frem til å se på tallene for barnefattigdom for 2019 og 2020.

Hoda ser relevansen i forhold til hvordan koronakrisen i mange land har frempekt sosiale forskjeller.

– Kampanjen vår ble laget før koronakrisen, men mye av dette kan vidererelateres.

– Skap gode jobber

– Et av forslagene går på mer beskatning i form av generasjonsskatt. Hvis arbeidsledigheten lander på seks prosent, som økonomer har regnet, vil det ikke gå utover skatteviljen?

– Av den grunn, og flere andre, trenger vi derfor mer fokus på å lage gode, grønne og fullverdige jobber i årene som kommer. Vi må vekk fra de siste årenes innstrammingspolitikk, med kutt i offentlig sektor. Vi må ha en sterk stat og en sterk fellesskap, som sikrer gode arbeidsvilkår og gode inntekter, sier hun.

Sats på helse

Hoda ser for seg at det er de som har slitt med dårlige arbeidsvilkår fra før av, som nå sliter under koronakrisen.

– Jeg tenker på ufaglærte, folk i midlertidige stillinger og folk som ikke har ordentlige kontrakter. Folk som jobber i yrker og bransjer, hvor de ikke kan flytte arbeidet til hjemmekontor. Særlig gjelder dette kvinner og folk med minoritetsbakgrunn.

– Først og fremst er det de som kommer til å få tøft hvis vi fortsetter med den samme politikken etter krisen, og ikke satser på å skape gode og mange nok jobber, og ikke omstiller yrkesutdanningen.

AUF-politikeren håper på at helsesektoren kan få et oppsving i tiden som kommer.

– Helsearbeiderne har vært heltene under denne krisen, og de fortjener en ordentlig håndsrekning. Jeg tenker det er viktig at man gjennom konkret politisk handling viser viktigheten av denne yrkessektorens betydning. Vi kommer til å trenge opptil 11.000 varme hender som kan fylle opp yrker i helse- og omsorgsfag, og de trenger gode og fullverdige arbeidsbetingelser, fremfor lave lønner og midlertidighet, sier hun.