– Norge misforstår begrepet «mangfold»

Norsk-pakistanske Aqsa Butt er bedriftsleder. Hun mener at mangfoldsbegrepet er misforstått.
Norsk-pakistaner og bedriftsleder Aqsa Butt etterlyser et nytt mangfoldsbegrep.

– Å si at vi bør ha personer med ulike etnisiteter inn i næringslivet for å sikre en gjenspeiling av samfunnet, blir et villspor i mangfoldsdebatten. Denne verdibaserte argumentasjonen har jeg lite til overs for, sier Aqsa Butt til E24.

Hun er Group CFO & SVP Buisness Support i Nemko, og har bred erfaring med å jobbe i internasjonale og flerkulturelle miljøer.

Handler ikke om kultur

Norsk-pakistaneren, som vokste opp i Pakistan frem til hun som 12-åring returnerte tilbake til Norge, mener at definisjonen av mangfold man bruker i Norge i dag er misvisende.

– Mangfold handler ikke om hudfarge, kulturell tilhørighet, etnisitet eller alder. Det er faktorer som sosial, faglig eller kulturell kompetanse som har noe å si. Ikke opprinnelse.

Hun etterlyser en mer nyansert mangfoldsdebatt som også tar utgangspunkt i bedriftenes perspektiv.

– Det er ikke sånn at en ikke-etnisk nordmann nødvendigvis kan tilføre selskapet en bredere kulturell kompetanse enn en etnisk nordmann. Kanskje har han første bodd i Norge hele livet, mens han andre har bodd i mange ulike land, kan flere språk og har en bredere interkulturell kompetanse, sier hun.

Viktige nettverk

CFO-en sier at hun tror at en mulig årsak til at noen med lignende bakgrunn som henne selv ikke kommer seg opp og frem, kan være at de søker seg til «feil miljøer».

– Vil du lykkes i næringslivet, er det viktig å være nysgjerrig, uredd og å bygge nettverk med dem som er på innsiden. Dessverre ser jeg at en del med minoritetsbakgrunn lager egne organisasjoner hvor de står samlet på utsiden av næringslivet og roper inn.