Kulturrådets ærespris til Cliff Moustache

Cliff Moustache er tildelt Kulturrådets ærespris for 2020.
Foto: Xueqi Pang
Kulturrådets ærespris for 2020 tildeles dramatiker, teaterregissør og kunstnerisk leder ved Nordic Black Theatre, Cliff Moustache.

– Kulturrådet er svært glade for å kunne tildele Cliff Moustache æresprisen for 2020Siden opprettelsen av Nordic Black Theatre i 1992 har Moustache utvist et stort engasjement både ved og utenfor teaterscenen, sier rådsleder Lars Petter Hagen, ifølge en pressemelding fra Kulturrådet. 

I sin begrunnelse legger rådet blant annetvekt på engasjementet Moustache har for unge mennesker: 

«Cliff Moustache har gjort en stor innsats gjennom sitt kulturelle virke i Norge, og hele tiden hatt en egenartet kunstnerisk profil og en tydelig offentlig stemme. I sitt arbeid med Nordic Black Theatre og X-ray har han bidratt til nyskaping, nytenkning og utvikling i det norske scenekunstfeltet. Samtidig har han rekruttert generasjoner av nye stemmer til norsk scenekunst, både til det frie feltet og til institusjonene.» 

– Stor betydning

For prisvinneren betyr det utrolig mye å få anerkjennelsen.

Jeg ønsker å leve i et samfunn med positiv utvikling, og jeg vil selv bidra så mye jeg kan til dette. Det å få jobbe med unge mennesker som vil noe i livet, å gi dem tro på seg selv og sine evner, det kjennes veldig meningsfylt. Jeg tror jeg kunne fortsatt å jobbe til jeg ble 250 år gammel om jeg fikk lov, sier Moustache.

Moustache mottar æresprisen i en tid preget av unntakstilstand og usikkerhet for store deler av kunst- og kulturlivet. Han tror imidlertid at koronaviruset og nedstengningen av samfunnet nettopp viser hvor viktig kunst og kultur faktisk er.  

– Kunst er den rette medisin for menneskeheten. Den gir oss næring slik at positive endringer kan finne sted, sier han.