Fribykunster håper ytringsfriheten vinner frem

Satiretegneren Ahmed Falah kom til Norge som fribykunstner etter i en årrekke å ha vært både sensurert og truet på livet for sine tegninger i Irak. Han er en av tre satiretegnere som tok imot Ossietzkyprisen.
Foto: Privat
Forfatter og karikaturtegner Ahmed Falah var en av vinnerne av årets Ossietzkypris. Selv håper han det vil bli bedre kår for ytringsfriheten.

Falah var en av tre satiretegnere som tidligere i høst tok imot Ossietzkyprisen. Han fikk opphold i Norge som fribykunstner etter i en årrekke å ha vært både sensurert og truet på livet for sine tegninger i Irak.

Falah føler seg ennå ikke helt trygg i Norge, og insisterer på at bostedet hans ikke blir nevnt.

– Som politisk flyktning har jeg og mine nærmeste en annen trusselsituasjon å ta hensyn til, sier han.

Fra tidsskrift til flukt

I opprinnelseslandet Irak har Falah i flere år laget politiske karikaturer, men opplevde sensur og avvisning fra de store medienes side.

– Ingen ville trykke mine tegninger. Jeg fikk høre at de var for vågale og at de gikk for langt. Løsningen ble at jeg fant sammen med likesinnede og laget et eget månedlig satiremagasin, hvor vi kunne være så utagerende som vi ville være.

Livet ble etter hvert vanskeligere å leve som politisk karikaturtegner. Truslene ble for mange, og Falah så ingen annen løsning enn å forlate landet i 2014, etter en karikaturtegning som førte til drapstrusler.

Først havnet han i Indonesia og hovedstaden Jakarta, hvor han bodde i fem år.

– Tilværelsen var alt annet enn idéell, med flytting fra hus til hus. Siden jeg ankom Indonesia søkte jeg om asyl i et annet land, hvor jeg kunne fortsette å tegne. Så endte det opp med at Norge ville ta meg imot som fribykunstner sommeren 2019, med hjelp fra ICORN (The International Cities of Refuge Network).

Kaldt, men gjestfritt

Sommeren 2019 ankom Falah Norge. Førsteinntrykket var kjølig, men fint.

– Jeg følte meg velkommen og fant meg godt til rette fra starten av. Norge er et fint land å bo i, og folk er gjestfrie.

Samtidig som han fortsetter å lage satiretegninger om det som skjer politisk i Irak, har Falah fått oppdrag i Norge, mens han går på språkskole.

Tegneren har også laget smittevernsillustrasjoner for kommunen han holder til.
Foto : Ahmed Falah

– Jeg fikk blant annet lage tegninger som ble brukt i en kommunal kampanje i anledning korona-pandemien. Så har jeg også gjort et graffiti-oppdrag, som jeg har fått gode tilbakemeldinger på. I Norge er jeg blitt bedre teknisk som tegner, og etter språkskolen har jeg også lyst til å fortsette kunstutdanningen.

Verdenskjent etter NYT-kritikk

Falah har flyktet på grunn av ytringsfriheten. I 2019 laget han en tegning som kommenterte beslutningen til New York Times om å slutte å bruke politiske karikaturtegnere. Karikaturen gjorde han så å si verdenskjent, og var foranledningen til at han og andre satiretegnere fikk Ossieztky-prisen.

Falahs kommentar til New York Times’ avgjørelse om å slutte med politisk satire i sine papirutgaver.
Foto : Ahmed Falah

– For oss har de siste årene vært en vanskelig tid, selv om jeg er stolt over prisen. Derfor er en slik anerkjennelse veldig viktig.

Håper på mer ytringsfrihet

Falah mener fremveksten av politisk ekstremisme, populisme og religiøs fundamentalisme er det som har gjort situasjonen for politiske tegnere vanskelig, både i Vesten og den arabiske verden.

– Ytringsrommet strammes inn, noe som ikke minst forklarer beslutningen i New York Times. For meg har dette vært en bekymringsverdig utvikling å være vitne til.

– Hvordan tror du utviklingen vil bli i de kommende årene?

– Selv kan jeg ikke spå om ting blir bedre eller verre, men som artist håper jeg selvsagt at ytringsfriheten ikke strammes mer, og at vi i stedet går motsatt vei, med et større ytringsrom, sier han.