Laksovprisen 2020 til Skeiv Verden Vest

Skeiv Verden Vest-prosjektleder Deborah Mukendi er takknemlig over årets Laksovpris.
Foto: Privat
Organisasjonen får prisen for sin innsats i å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lhbtq-personer.
32Shares

Utdelingen skjer digitalt torsdag denne uke, og skal kombineres med en markering til minne om jødene som ble arrestert på Møhlenpris under 2. verdenskrig.

Laksovprisen sier i en pressemelding at det er viktig at det finnes organisasjoner som fremmer og ivaretar grunnleggende menneskerettigheter for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn i Norge.

– Skeiv Verden Vest jobber for å skape en trygg møteplass, motarbeide diskriminering og bedre levevilkårene for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn. For mange lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn, er Skeiv Verden Vest viktig for informasjon, forståelse og fellesskap.

Utsatt gruppe

Selv om undersøkelser viser at holdninger til lhbtiq-personer i Norge har bedret seg i de senere år, konkluderte en studie fra 2018 med at lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn i Norge er sårbare for ulike former for diskriminering og marginalisering og at flyktninger rammes spesielt hardt.

– At Laksovprisen 2020 tildeles Skeiv Verden Vest er ikke bare en anerkjennelse av det viktige arbeidet organisasjonen gjør for å bedre levevilkårene og forsvare grunnleggende menneskerettigheter til lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn i Norge. Det er også en anerkjennelse av at organisasjonen er en viktig pådriver for det videre viktige samfunnsarbeidet som må gjøres for å motvirke fordommer og diskriminering og skape et enda mer inkluderende samfunn fundert på FNs verdenserklæring om menneskerettighetene.

Overrasket over tildelingen

Skeiv Verden Vest-prosjektleder Deborah Mukendi sier til Utrop at man er overrasket og takknemlige over å få prisen.

– Vi hadde ikke forventet å få prisen. Vi er takknemlige spesielt med tanke på at det har vært et vanskelig år, preget av pandemi, noe som har gått utover vårt nettverk og våre aktiviteter.

Hjelper folk med tung bakgrunn

Hun mener prisen må sees som en inspirasjon til videre jobbing.

– Skeiv Verden Oslo har kommet lengre enn oss i å skape et godt nettverk, vi er ennå i startgropen

– Håper dere at prisen vil sette mer fokus på situasjonen rundt lhbqti-innvandrere og flyktninger?
– Å få Laksovprisen er et tegn på at vi gjør en god jobb for mennesker som har en tung bakgrunn, som sliter med å akseptere seg selv og sin identitet. Grunnet pandemien har mange av oss følt at vi ikke har strukket helt til, samtidig som vi har prøvd å gjøre det beste ut av en utfordrende situasjon.