Ny erfaring å stå på for skeive rettigheter

Spanske Yolanda Borja har vært leder i Skeiv Verden Vest siden mars.
Foto: Lukasz Kawon
For sju år siden flyttet spanske Yolanda Borja til Norge. Siden mars har hun vært leder for Skeiv Verden Vest.
133Shares

Yolanda har bakgrunn fra sosialt arbeid, og utdanning med en bachelor i arabisk filologi og master i humanitært arbeid fra Spania.

– For meg har det gått greit å tilpasse meg Norge, selv om det er kulturforskjeller. I Bergen, hvor jeg bor, er det fint, bortsett fra været.

Hun har vært i Nord-Afrika og Midt-Østen, hvor hun jobbet for UNICEF og Leger Uten Grenser, i tillegg til å ha jobbet frivillig for Caritas og Kirkens Bymisjon.

– Overgangen fra å jobbe med store, verdensbaserte organisasjoner til å jobbe med en svært ny og mindre organisasjon merkes. Skeiv Verden Vest ble startet i 2017, som en underavdeling på Vestlandet. Vi prøver fremdeles å finne ut hvem vi er, og å utvikle en organisasjonstruktur.

Gått over til digitalt format

Yolanda overtok lederansvaret samtidig som pandemien førte til nedstenging av Norge.

– For oss har det vært en klar utfordring å gjennomføre de ulike tiltakene våre på nett og med smittervernhensyn. Her har vi fått mye drahjelp fra hovedavdelingen i Oslo, som har bidratt med tiltrengt kompetanse. Vi har høye mål og håper at vi fra og med neste år, etter hvert som smitteverntiltakene lettes, kan begynne å hjelpe folk.

Skeiv kafé og kvinnegruppe

Organisasjonen har hatt en skeiv kafé som for det meste har måttet holdes digitalt i 2020.

– Vi akter å fortsette med denne, med språkkaféen og med en bokklubb, som også holdes gående. I tillegg skal vi gå i gang med en egen gruppe for kvinner og ikke-binære skeive. Vi synes de trenger et egen møteplass.

Yter ekstrahjelp

Skeive med innvandrer- og fluktbakgrunn er spesielt utsatt som gruppe, mener Borja.

– I Skeiv Verden Vest er det viktig å gi psykisk og helsemessig ekstrahjelp. Skeive innvandrere strever ofte med å bli komfortable meg egen identitet i et nytt samfunn. Vi tilbyr verksted for stressmestring og helserelatert hjelp som tillegg til helsevesenets tilbud. Ofte tenker vi at det å ha noen å kunne snakke med er viktig.

En pris som inspirerer

Skeiv Verden Vest fikk i år Laksovprisen for sin innsats i å fremme og ivareta grunnleggende menneskerettigheter for lhbtq-personer.

– Skeiv Verden Vest jobber for å skape en trygg møteplass, motarbeide diskriminering og bedre levevilkårene for lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn. For mange lhbtiq-personer med innvandrerbakgrunn er Skeiv Verden Vest viktig for informasjon, forståelse og fellesskap, var juryens beskrivelse.

Yolanda sier seg takknemlig for utdelingen.

– For organisasjonen er det overraskende og positivt å få denne prisen, spesielt i et år med så mye uforutsigbarhet. Skeiv Verden Vest er en ganske ny organisasjon, og når vi får en slik utmerkelse vitner det om at jobben vi gjør verdsettes. For meg er denne prisen noe som gir håp og motivasjon til å stå på og jobbe videre.