Å gi unge jobb overgår de fleste andre tiltak mot ungdomskriminalitet, skriver Gülay Kutal.
Foto: Amnesty International
Vold og kriminalitet finnes ikke som innebygde egenskaper hos noen kultur, derfor må vi slutte å omtale antatte årsaker som «kulturelle», skriver Gülay Kutal i dette innlegget.

Æresvold og ungdomskriminalitet handler ikke om religion eller kultur, men om patriarkalsk ukultur. Kampen mot æresvold er kvinnekamp og kampen mot kriminalitet er likestillingskamp.

Økende ulikhet blant årsakene til kriminalitet

Vold og kriminalitet finnes ikke som innebygde egenskaper hos noen kultur, derfor må vi slutte å omtale antatte årsaker som kulturelle.  Hvor mye plass skal vi gi til kultur som årsak til kriminalitet og vold all den tid «kulturelle årsaker» verken lar seg bevise eller påvise? 

Vold og kriminalitet finnes ikke som innebygde egenskaper hos noen kultur

Vi vet derimot at følgende er årsak til kriminalitet slik blant annet OMOD, Organisasjonen mot offentlig diskriminering påpeker:

  • Rasisme
  • Diskriminering
  • Utestengning
  • Mistenkeliggjøring
  • Økende ulikhet 
  • Dårlig kår

Tiltaket som garantert virker

Det er disse årsakene vi må forstå ligger til grunn for ungdomskriminalitet, og bekjempe kriminaliteten deretter. Det er mange tiltak man må diskutere og gjennomføre for å bekjempe ungdomskriminalitet, men for meg finnes det et enkelt tiltak som overgår de andre i effektivitet, og det er jobb.

La oss gi alle ungdommer som ønsker det mulighet til jobb, deltids- eller sommerjobber, så får vi oppleve hvordan ungdomskriminaliteten faller!

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.