Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk eller har ny luftveis symptomer (feber, hoste, problemer
  med å puste, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals)
 • Test deg for koronavirus hvis du har luftveis symptomer, dette blir vurdert av lege og
  anbefales testing (selv om du ikke har symptomer)
 • Test deg hvis du var i nærkontakt til en som er bekreftet smittet, eller har ankommet
  Norge fra et rødt land/område siste 10 dager. Er du i tvil om du bør testes, kan du få svar
  på koronasjekk.no.
 • På nettsidene av din kommune, finner du praktisk informasjon om hvordan, hvor og når
  du kan få testet deg.
 • Inntil du har fått svar på testen din OG du er i god allmenntilstand må du holde deg
  hjemme. Unntaket er hvis du ble testet uten økt mistanke om covid-19, for eksempel hvis
  du deltar i et forskningsprosjekt.
 • Dine nærmeste trenger ikke å være i karantene mens du venter på prøvesvar (ei heller de
  som jobber i helsetjenesten), men de bør følge med på egne symptomer.
 • Dersom du tester positivt, skal du i isolasjon (og følges opp av helsetjenesten). Dine
  nærkontakter skal da i karantene.
 • Hvis testen viser at du er smittet av covid-19 må du følge med på formen/egen helse.
  Dersom du blir tungpustet eller får andre, akutte symptomer som du ellers ville ha søkt
  legehjelp for, er det viktig at du kontakter helsevesenet.
 • Det at du har bekreftet covid-19 eller mistenker at du er smittet, skal ikke hindre deg i å
  få nødvendig helsehjelp.
 • Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt
  fastlege på telefon eller elektronisk.

Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113