Foto: Norsk Folkehjelp
Frisklivssentral, lag, foreninger....

Mange kommuner har frisklivssentraler som kan veilede og følge opp både individuelt og i
grupper. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett
fysisk form og funksjon.

Det finnes også mange lag, foreninger og treningssentre som har trening- og gågrupper, og
som tilbyr ulike aktiviteter dersom du liker bedre å være aktiv sammen med andre. Flere av
disse har nettsider med informasjon om hva som finnes av tilbud der du bor. Tjukkasgjengen har for eksempel dannet grupper mange steder i landet.

Mobiltelefon og aktivitetsklokker

Aktivitetsklokker og smarttelefoner har innebygde apper som kan registrere hvor mye du går. De hjelper deg å planlegge og følge med på den daglige aktiviteten. Mange blir positivt
overrasket over hvor aktive de faktisk er.

Dagbok

Helsedirektoratet har laget en enkel Aktivitetsdagbok (PDF) som kan være et godt verktøy for dem som ikke bruker smarttelefon eller andre digitale hjelpemidler. I dagboken kan du notere dine egne mål og planlegge hva du skal gjøre. Du kan loggføre aktivitetene du gjennomfører og erfaringer du gjør underveis.

Enkelt treningsprogram hjemme

På helsenorge.no kan du finne enkle øvelser som holder deg i form.

Prøv Dine30 på 30 dager.

Her er et 30-dagers kom-i-gang-program med lav terskel som passer for deg som vil bli mer aktiv. Fysisk aktivitet kan være gøy, trivelig og sosialt.

Prøv Gå10-appen

​Gå10 er en app for mobil som er utviklet av Helsedirektoratet. Den er et enkelt verktøy for
deg som trenger mer trim og vil ha litt drahjelp. Gå10 registrerer de minuttene du går – og gir deg «ekstrapoeng» når du går i frisk tempo.