Nettprosjekt mot ensomhet

Nettplattformen Zoom Guest kobler sammen folk under pandemien. Nylig hadde familen Øzdemir nettmøte med stortingsrepresentant Tage Pettersen.
Foto: Skjermdump/ZoomGuest
Sammen med flere vil norsk-tyrkiske Fatih Mehmet Deveci gjennom ZoomGjest koble folk sammen og minske sosial distanse.

Fatih ser digital kontakt som viktig i en periode hvor nære relasjoner og samhold blir satt på prøve.

– ZoomGjest er et prosjekt som tar sikte på å redusere ensomheten og sikre kommunikasjon mellom ulike samfunnsgrupper. Samtidig er det et ønske om å bidra til økt sosial samhørighet, bærekraftig sosialisering og hjelp til eldre eller andre som er i nød grunnet pandemien.

Fatih Mehmet Deveci er en av skaperne bak nettplattformen.
Foto : Privat

– Hva fikk dere til å sette i gang?

– Hovedidéen er å bringe mennesker og samfunnsgrupper sammen, kjempe mot ensomheten og legge til rette for en bedre integrering av de som er nye i Norge.

Ensomhetens trussel

Noen i prosjektgruppen er mennesker som nettopp har kommet til Norge.

– Her snakker vi om folk som har etterlatt sine slektninger og flyktet til Norge. Disse menneskene vet hva det betyr å være ensom. Vi ønsker å redusere ensomheten i samfunnet, som kan være en truende faktor for fred og komfort i menneskelivet.

Nettbasert integrering

Teamet bak ZoomGjest består av personer fra Norge og Tyrkia.

– Vi er en prosjektgruppe med ulike yrkesbakgrunner, mest lærere og høyere utdanning. Samtidig skal også temaet inngå samarbeid med lokale aktører som ser nytten av og ønsker å bidra til prosjektet.

– Hvorfor er prosjekter som ZoomGjest viktige i en nedstengning?

– ZoomGjest er viktig for å opprettholde og øke kommunikasjonen under vanskelige perioder, som nå under pandemien, og er spesielt viktig for å bekjempe ensomheten. Liknende prosjekter hjelper også til å øke bevisstheten om bruk av teknologien for å bli kjent med andre kulturer og mennesker med ulike bakgrunn. Slike prosjekter kan også bidra til å effektivisere og forbedre integreringsprosessen i samfunnet, som igjen er et av våre mål med dette prosjektet.

Utvider på språkfronten

Fatih hevder ZoomGjest vil utvikles til å bli en flerspråklig hjemmeside.

–  For oss er målet å skape en digital plattform hvor interesserte kan selv plukke hvem de vil besøke ut i fra en portefølje. Per i dag finnes vi på Facebook, Twitter og Instagram.