Europarådet ber norsk barnevern bli flinkere til å hjelpe minoritetsfamilier

Kommisjonen mot rasisme og intoleranse sier barnevernet må styrke innsatsen for å hjelpe familier med minoritetsbakgrunn.
Foto: Council of Europe
Barnevernet må bygge tillit og bli bedre til å hjelpe minoritetsfamilier, anbefaler Europarådet. De ber også Norge fokusere på transpersoner i ny handlingsplan.
79Shares

En rekke barnevernssaker er de siste årene gått til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, og Norge er felt i flere av dem. Domstolen er en del av Europarådet, og nå er norsk barnevern også viet plass i en diskrimineringsrapport fra rådet.

Kommisjonen mot rasisme og intoleranse sier barnevernet må styrke innsatsen for å hjelpe familier med minoritetsbakgrunn. Det påpekes at det er viktig å opprettholde kontakt mellom barn og foreldre og unngå alvorlige inngrep som plassering i fosterhjem med lite eller ingen samværsmulighet og adopsjon mot foreldrenes vilje.

Rapporten peker på manglende tillit til barnevernet i minoritetsgrupper og sier dette også påvirker forholdet til barnehage, skole og helsevesen, som har plikt til å melde fra til barnevernet.

Det vises blant annet til en sak der en gutt ble plassert i en kristen familie, selv om moren var muslim og ønsket at sønnen skulle oppdras i tråd med hennes religion. En annen sak som trekkes fram, er et tilfelle der samvær måtte foregå på et skandinavisk språk i stedet for barnets morsmål.

Minoritetsbarns språkferdigheter vies også plass i rapporten. Myndighetene oppfordres til tidlig kartlegging av språkferdigheter og målrettet hjelp i banehagen for å sørge for at barna har gode nok norskkunnskaper. Kommisjonen ber Norge jobbe for at flere barn med minoritetsbakgrunn begynner i barnehagen tidlig.

I tillegg ber de om mer støtte i skolen for å minske forskjellen i resultater for minoritetsbarn og motvirke at elevene dropper ut av skolen.

I et eget punkt ber kommisjonen også om regler som eksplisitt forbyr medlemmer av regjeringen og Stortinget å benytte hatprat i eller utenfor politiske institusjoner.

Samtidig påpeker rapporten at politiet registrerer nesten seks ganger så mye hatprat som for noen år siden. I 2019 var det 250 registrerte hatkrimsaker, inkludert moskéangrepet i Bærum, der gjerningsmannen først drepte sin kinesiskfødte stesøster. Europarådet anbefaler fortsatt innsats for å hindre og oppdage radikalisering og for å fjerne ulovlig rasistisk og ekstremistisk nettinnhold.

Myndighetene bør også innføre lover for å oppløse rasistiske organisasjoner eller partier, skriver rådet.