Straffes for å ha fullført videregående

Joana D´arc Do Nascimento må ta videregående for andre gang for å bli sykepleier. Vitnemålet hun har fra Brasil er ikke godkjent i Norge.
Foto: Ed Yourdon
Voksne innvandrere med videregående fra hjemlandet utestenges fra voksenopplæring. Joana D´arc Do Nascimento får ikke utdannet seg til sykepleier med mindre hun betaler videregående på privat skole.
0Shares

Den brasilianske 31-åringen Joana D´arc Do Nascimento sliter med å komme seg inn i helsefagarbeider-bransjen. Hun har vitnemål fra videregående opplæring fra hjemlandet. Nascimento forteller til Fredrikstad blad at videregående opplæring i Brasil er mangelfull. Vitnemålet fra Brasil gir henne ikke mulighet til å søke seg inn på sykepleierutdanning slik hun ønsker. 

Men problemet strekker seg lenger. Brasilianeren får heller ikke tatt videregående på nytt i Norge. For voksne innvandrere har ikke rett til å gratis videregående opplæring dersom de har dokumentert fullført videregående skole fra hjemlandet. Dette er et problem for innvandrere fra ikke-vestlige land fordi Norge ikke anerkjenner den videregående utdanningen de har fra hjemlandet.

Tall fra Oslo Voksenopplæring Servicecenter på Helsfyr viser at 1252 søkte om plass på videregående opplæring i fjor. Av dem var 373, 30 prosent, kategorisert som søkere uten rett fordi de hadde fullført en utdanning fra før. Også nordmenn var tatt med i denne beregningen.

Det eneste jeg vil er å jobbe for å tjene til familien min og samfunnet.

Må betale penger de ikke har
Nascimento er, som mange andre innvandrere i Norge, tvunget til å skaffe seg studiekompetanse som privatist. Dersom man ønsker undervisning må man få det ved private skoler og punge ut med flere tusen kroner. De mest vankeligstilte er de som ønsker å ta yrkesfag, fordi få private skoler tilbyr det.

Ifølge AOF vil en utdanning som helsefagarbeider koste Joana 48 000 kroner. Hun forteller Fredrikstad Blad at hun ikke skjønner hvorfor det er umulig å bli sykepleier i et land som trenger helsefagarbeidere.

– Det eneste jeg vil er å jobbe for å tjene til familien min og samfunnet, sier hun til Fredrikstad Blad.

Illustrasjonsfotoet til saken.