Europeisk konferanse i musikkterapi

 
Foto: Greg Neate
Onsdag 7. august kl.18.00 åpner den 9. europeiske konferansen i musikkterapi i storsalen på Chateu Neuf i Oslo.
0Shares

Nærmere 400 musikkterapeuter fra hele verden samles for å presentere og diskutere ny kunnskap om hvordan musikk som behandling og hverdagsressurs kan fremme helse og livskvalitet.

Flere av de inviterte hovedforelesere vil legge frem forskning og teorier som peker i retning av helt nye roller for musikkterapien i morgensdagens samfunn.

Professor Even Ruud fra Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole legger fram nye perspektiver på hvordan musikkens tilgjengelighet i det moderne samfunnet har gjort den til en unik hverdagsressurs for helse og livskvalitet. Hvilke former for hverdagsbruk har etablert seg og hvordan bør musikkterapeutene som profesjon forholde seg til denne nye virkeligheten?

Professor Mari Tervaniemi fra Universitetet i Helsinki og Universitetet i Jyväskylä forsker på hva hjernen gjør med musikken og ikke minst hva musikken gjør med hjernen. Hun legger fram ny kunnskap som forklarer hvorfor musikk er et uovertruffent medium for kommunikasjon, for eksempel med pasienter med demens.

Dr. Susan Hadley fra Slippery Rock University (USA) er en av de markante kritiske stemmene innen internasjonal musikkterapi og argumenterer for at faget – som psykologi og andre helseprofesjoner – i for stor grad bygger på en eurosentrisk tradisjon. Hvordan kan musikkterapien best utvikles i et moderne flerkulturelt samfunn?

Dr. Katrina Skewes McFerran fra University of Melbourne (Australia) er en annen kritisk stemme innen internasjonal musikkterapi og argumenterer for at de tradisjonelle tilnærminger til behandling innenfor ramma av helsevesenet må suppleres med forebyggende tiltak. Hvordan kan for eksempel musikk være en positiv ressurs i normalskolen, for den enkelte elev og for klasse- og skolemiljø?

I tillegg til disse fire hovedforedragene, vil konferansen inneholde en lang rekke foredrag, workshops, symposier og konserter. På den internasjonale arenaen har norsk musikkterapi etter hvert fått en sterk posisjon og på bakgrunn av dette ble denne 9. europeiske konferansen i musikkterapi lagt hit til Norge. Både ved Universitetet i Bergen og ved Norges musikkhøgskole er det bygget opp mastergrads- og PhD-utdanninger i musikkterapi og det er dessuten etablert to aktive norske forskingssentre, GAMUT ved UiB/Uni Research og Senter for musikk og helse ved Norges musikkhøgskole.

Ansvarlig arrangør av konferansen er Norsk forening for musikkterapi, i nært samarbeid med Norges musikkhøgskole, Universitetet i Bergen og The European Music Therapy Confederation.

Se for øvrig våre hjemmesider for mer informasjon om konferansen:
www.emtc2013.no

Kontakt for mer informasjon:
Kristian Andaur, daglig leder Norsk Forening for musikkterapi og generalsekretær for konferansen.
Tlf.: 45221847 og e-post: [email protected] 

Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Universitetet i Bergen og president for konferansen.
Tlf.: 97169746, og e-post: [email protected]