Luqmans hobby ble til heltidsjobb

Luqman Wadood står bak nettsstedet jeune.no.
Foto: Privat
Luqman Wadood ville lage en ny nettplattfrom slik at unge kunne bruke ytringsfriheten sin. Nå har dette endt opp som en fulltidsjobb.

Ved årsskiftet opprettet han sin egen debattplattform, jeune.no, og har blitt tatt opp som yngste medlem av Norsk Redaktørforening.

– Selv har jeg gått lenge med en drøm om å lage en egen medieplattform, et fristed hvor ungdommer kan skrive på egne premisser.

Opphold i flerkulturelle Canada

Luqman er født i Norge, men flyttet som ettåring til Montreal i fransktalende Canada, hvor han bodde frem til familien og han ti år senere flyttet tilbake til Stavanger. Oppholdet gjorde at han også snakker fransk flytende.

– For meg var det nærmest et kultursjokk å flytte til Norge, hvor jeg var eneste med ikke-vestlig bakgrunn i klassen. Canada opplevde jeg som et åpent og veldig flerkulturelt samfunn, og på skolen hadde jeg klassekamerater med ulik etnisk bakgrunn. Kulturforskjellen og kontrasten til å flytte til en mindre, norsk by var stor. I Canada var jeg også vant til at det var mye mer hierarkisk på skolen, og at du ikke kunne diskutere eller motsi læreren.

Fremmer unges røster

Frem til nå har Luqman gått på St. Olav videregående skole. I fjor høst startet han en bachelorutdannelse i rettsvitenskap på UiS.

– Hobbyen med Jeune ble etterhvert til en jobb, ettersom flere stadig viser interesse for å skrive for nettstedet.

– Hvorfor finnes det et behov for medier som jeune.no?

– Jeg opplever at etablerte medier ikke viser nok vilje til å ta imot unge stemmer, eller fremme slike stemmer. Formålet med Jeune, som betyr “ungdom” på fransk, er nettopp å finne og fremme disse nye stemmene som ikke når frem.

Luqman håper nettstedet kan være med på å utvide ytringsrommet.

– Hovedmålgruppen er unge, men vi vil også ha en åpen holdning overfor andre aldersgrupper. Vi kan ikke låse oss til en viss tankegang, selv om det kan være en utfordring når man sikter seg inn på så spesifikke temaer.

Netthets som demokratisk problem

Ifølge den siste undersøkelsen om ytringsfrihet fra Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning opplever spesielt unge netthets. Luqman mener en slik utvikling er uheldig.

– Først og fremst er netthets noe som hindrer enkeltes ytringsrom, fordi det fører til at man velger å ikke ytre seg. Her har vi et demokratisk problem som samfunnet må ta på alvor, som må tas opp på et generelt nivå. Når unge ofte utsettes for hets er det også viktig at de har steder på nett hvor de føler at de kan uttrykke seg.

For Luqman har det vært en balansegang å kombinere jeune.no med krevende studier.

– Fremover kommer jeg til å jobbe både med studiene og dette spennende prosjektet, som er personlig viktig for meg, som jeg stortrives med, og ser som viktig for samfunnet.