Kaur og Moubarez starter ny studentmagasin

Studentene Zainab Moubarez (t.h) og Balsharan Kaur står bak magasinet Perspektiv.
Foto: Privat
Balsharan Kaur og Zainab Moubarez studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge da pandemien traff Norge og nedstengningen ble et faktum. Nå har de startet eget studentmagasin.

Nedstengningen førte til at USN-studentene ble permittert fra sine deltidsjobber. Praktikantopphold i utlandet og utveksling ble avlyst.

Hverdagen gikk fra å glede seg til å dra til utlandet og jobbe i utlandet til nedstengning av verden. Det ble erstattet med permitteringer, knuste utenlandsdrømmer, dårlig studiemotivasjon og sjanglende økonomi.

– For meg personlig har det vært veldig tøft, men samtidig har jeg en veldig fighter-mentalitet, og gir ekstra når jeg møter utfordringer. Når koronaviruset kom til Norge og landet ble nedstengt, fikk jeg enda mer driv til å satse på noe nytt som dette, sier medgrunnlegger Zainab Moubarez til Utrop.

Kaffemøte og avis

Så møttes Kaur og Zainab tilfeldig over en kaffe, hvor de diskuterte hva de kunne gjøre med all den fritiden de hadde fått.

Til tross for at nyhetene ga et dystert bilde av fremtiden, ville de fortsatt at studenttilværelsen skulle brukes til noe meningsfylt og produktivt. Karantene ble snudd til kreativitet. Når det ikke fantes jobb eller andre aktiviteter, skapte de det selv. Idéen om å starte et eget studentmagasin for Universitetet Sørøst-Norge ble født.

Dermed gikk det fra sosial angst og depresjon til å starte studentmagasinet Perspektiv. De to unge kvinnelige studentene har flerkulturell bakgrunn, og er bevisst på hvor viktig det er med inkludering. Denne bevisstheten ble sterkere under pandemien når konsekvensene av nedstengning rammet hele studentmiljøet.

Fra idé til trykk

Student Balsharan Kaur sier hun lenge gikk med idéen om å lage en avis. Men det var nedstengningen fra mars 2020 som gjorde at hun og Zainab gjorde idéen til realitet.

– Zainab og jeg møttes i januar, etter at vi gikk lenge lei av stadige nedstengninger, som igjen preget studielivet. Vi hadde begge fått avlyst utvekslinger grunnet reiserestriksjonene, og lenge følte vi at vi måtte gjøre noe slik at dette pandemiåret ikke føles bortkastet. Studentmagasin tror jeg vi hadde gjort på et eller annet tidspunkt uansett, om det ikke hadde vært for pandemien.

For Zainab har journalistikk vært en stor interesse gjennom hele livet.

–  Selv hadde jeg hadde allerede planer og ønsket å starte et eget magasin i 2018, men det klaffet aldri. Når pandemien inntraff og jeg møtte Balsharan diskuterte vi om muligheten for et magasin på USN.

Sjonglert mellom eksamener og redaksjon

For redaksjonen har det gått overraskende bra å jobbe under pandemien, mener Zainab.

– Og dette selv om vi har måttet sjonglere mellom eksamener og magasinet. Det at vi kunne jobbe digitalt kom oss til gode under utviklingen, siden det hadde vært vanskelig å samle en redaksjon med ansatte fra alle ulike campusene som ligger i ulike byer.

Kaur mener Perspektiv skal være en tverrfaglig studentmagasin.

– Formålet var å lage et magasin som ikke bare spesialiserer seg på en faggruppe, men hvor flest mulig kan bidra til. Vi skal være til for jusstudentene, for realfag, for humaniora og for resten. Hadde vi kun holdt oss til en eller et par fagfelt ville vi ekskludert en stor del av studentmassen på Universitetet Sørøst-Norge.

6000 eksemplarer

Nå har man klart å stable opp en redaksjon. Første utgave kommer ut ved studiestart, og Kaur innrømmer at hun er spent på responsen fra sine medstudenter.

– For meg er ikke erfaringen med studentmagasin nytt, siden jeg tidligere vært bidragsyter i et annet. Nå får jeg prøvd meg som grunnlegger sammen med Zainab. Unge vil jo gjerne lese hva andre unge skriver om, og hva de tenker, så jeg er spent på hvordan folk kommer til å ta oss imot.

6000 i opplag skal sendes ut til studentene på USN.

– Vi skal også ha en nettside, og seksjoner om sosiale arrangementer etterhvert som studielivet normaliseres i tråd med nasjonale råd for gjenåpning av samfunnet. Vi ser frem til å ha det mer sosialt etter lang tids nedstengning.

Zainab letter litt på sløret om hva slags saker som kommer ut.

– I førsteutgaven har vi fra dagen til en optometristudent, til en førsteårsstudents bekjennelser, til mer seriøse saker om Norges plass i Sikkerhetsrådet.

Vil gjerne utvide

Kaur vil i første omgang etablere seg i USN og omegnen, mens Zaineb snakker allerede om å utvide til andre læresteder.

– Vi er forskjellige som mennesker, men det gjør at vi kommer veldig godt overens og kan ha et godt samarbeidsforhold. Som eneste studentmagasin på USN får vi en stor fordel, og har stort utviklingspotensial til å bli et sosialt og faglig samlingspunkt.

Zainab har en klar målsetning for hva magasinet kan sikte seg inn på.

– Ambisjonen og visjonen er at dette blir Norges første studentmagasin for alle Norges universiteter. Det føles som et naturlig neste steg i utviklingen. Men dette kommer til å ta tid, og jeg vet ikke hvor realistisk det er med studier og heltidsjobb ved siden av dette prosjektet.