Hjelper minoritetskvinner med mentorordning

Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, brenner for at kvinner med minoritetsbakgrunn skal få like muligheter som andre på arbeidsmarkedet
Foto: Claudio Castello
– Vi har foreløpig ikke vært flinke nok i Norge til å utnytte mangfoldskompetansen, sier Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen. 
0Shares

– Norsk næringsliv trenger absolutt å lære fra alles erfaringer, mener hun.

Hammer Madsen (bildet) og Virke har tatt saken i egne hender og selv gått i bresjen for å hjelpe talentfulle unge kvinner med flerkulturell bakgrunn og etablert HSH Womentor. Det har også vært kurs, opplæring og nettverksmøter. 

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 17 000 virksomheter.

Gode kandidater blir lagt til side fordi man som bedriftsleder sitter med fordommer.

Virke kom dermed i gang med et mentorprogram som skal hjelpe kvinner fra ikke-vestlige land videre på det norske arbeidsmarkedet. Formålet er å matche folk på en profesjonell måte, slik at de kan komme inn i en jobb som tilsvarer deres kompetansenivå.

– Når vi er opptatt av dette nå så er det fordi veldig mange av våre medlemsvirksomheter allerede har et fokus på mangfold. Det er en investering til rekruttering for fremtiden og noe som vi kan forbedre oss på hele tiden på, sier Hammer Madsen.

Bakgrunnen for mentorprogrammet var at Virke-direktøren selv følte det å se så mange høyt utdannede kvinnelige kandidater ha problemer med å komme inn i arbeidslivet som en utfordring.

– Jeg har selv vært mentor i mange år, og innså at jeg som toppleder kunne gi noe tilbake. Rett og slett være en drivkraft når det gjelder å åpne dørene for de som står utenfor.

Begrenset læreeffekt
Siden oppstarten i 2008 har Hammer Madsen kjørt tre omganger med ulike mentorer, hver på halvannet år.

– Vi har hatt ulike samlinger, både i Oslo og Bergen. Erfaringene vi sitter med, er at det er vel og bra å ha folk som kan støtte hverandre, men samtidig så vi at læreeffekten i virksomhetene var begrenset. 

– Hva kan forklare dette, tror du?

– Erfaringene forble mellom de to partene (mentor og mentee). Vi innså at vi hadde en unik mulighet til å ta kunnskapen ut i bedriftene, og gjøre bedriftene mer bevisste på hvordan de kunne bygge på kvinnenes erfaringer.

Seema-samarbeid
Nettverket Virke har valgt ut til direkte samarbeid er Seema. Seema er et norsk firma som driver sosialt entreprenørskap der målet er å øke mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet. Seema ble grunnlagt i 2012, og drives av Loveleen Brenna, som blant annet har vært leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra 2004 til 2012.

– Vi så at Seema passet perfekt for oss ettersom de kjente til de kvinnene som hadde kompetansen, men slet med å komme inn i rett arbeidsplass. Seema har resultater, og sammen tror jeg vi skal kunne bli enda bedre på å få mangfoldsledelse ut i bedriftene.

Når det gjelder prosjektets varighet sier hun:

– Resultatene får vise. Vi har nå fått bekreftet at vi har fått midler fra IMDi for å komme i gang med neste fase.

“Navnesilingen”
– For en stund tilbake skapte en forskningsrapport (Diskrimineringens omfang og årsaker, red.anm) om bevisst utsiling av “annerledesnavn” fra jobbsøknader sterke reaksjoner. Hvor godt kjenner du deg igjen i situasjonen?

– Veldig godt. Og det var en av grunnene til at jeg tok initiativ til denne mentorordningen. Flere kvinner hadde kommet til meg og blant annet spurt om det ville hjelpe å skifte navn. Jeg var veldig tydelig på at dette skulle man aldri finne på, for de er å ta bort seg selv og det man står for. 

Hammer Madsen påpeker det er fortsatt slik i mange sammenhenger.

– Gode kandidater blir lagt til side fordi man som bedriftsleder sitter med fordommer. Jeg tror en del ledere er usikre og vet ikke hvordan de skal forholde seg til mangfoldet. Og da føles det bedre å “safe”, å rekruttere de som er mest mulig lik en selv.

Når kulturkompetansen mangler
– Handler denne usikkerheten ofte om manglende kulturforståelse?

– Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg har selv truffet ledere som sier at “det har vært helt fantastisk å bli kjent med denne personen”. Utfordringen vi har erfart i våre medlemsbedrifter ikke er å integrere en enkeltperson inn i en norsk kultur, men heller når bedriftene har veldig mange medarbeidere fra forskjellige kulturer som skal samhandle i en enkelt bedrift.

FAKTA

Overkvalifisering

Tall fra SSB viste i 2009 at innvandrere fra Afrika, Asia, mv. med høyere utdanning over fire år hadde omlag tre ganger større andel overkvalifiserte enn befolkningen i alt. 

Om Vrike Womentor

Gjennom mentororprogrammet Virke Womentor ønsker man å bidra til at flere kvinner med ikke-vestlig bakgrunn blir sett og verdsatt i arbeidslivet. 

Virke Womentor retter seg mot utdannede og ambisiøse kvinner med ikke-vestlig bakgrunn. Programmet skal gi kvinnene en mulighet til å en sterkere tilknytning til det norske arbeidslivet og hjelpe dem frem til lederstillinger eller som gründere. Hensikten er å hjelpe kvinnene fram i arbeidslivet ved å gi dem en sparringpartner og en rollemodell, som blant annet kan gi råd i forbindelse med viktige valg i yrkeskarrieren.