– Soningsforhold er tilleggsstraff

 
Foto: Skjermdump/VGTV
Forsvarerne til terrordømte Anders Behring Breivik, Tord Jordet (bildet) mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.  
0Shares
Avatar
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Breivik blir isolert fra kontakt med andre innsatte og nektes i stor grad å korrespondere med personer utenfor fengselet. Når dette utelukkende begrunnes i de forholdene han allerede er dømt for, så fremstår dette som en ulovlig ilagt tilleggsstraff, og et klart menneskerettighetsbrudd, sier forsvarer Tord Jordet til Aftenposten, som i dag har en rekke artikler om soningsforholdene til Behring Breivik. 

Harald Stabell, den profilerte juristen og forsvareren, kaller isolasjonstiden til Breivik uakseptabel.

– Saken hans er utvilsomt spesiell, heldigvis, men det rettferdiggjør likevel ikke dette isolasjonsregimet. Det må finnes andre måter å redusere rømningsfaren på, samtidig som man ivaretar hans egen sikkerhet, sier Stabell.

Hans advokatkontor representerte flere overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren.

Isolert
Terroristen sier straffen er 21 års forvaring og at isolasjonen er en tilleggsstraff. Han mener forholdene i fengsel er blitt verre etter han anmeldte. At hatet mot ham er så sterkt at rettsstatsprinsipper blir fraveket.

Kjetil Mujezinoviã Larsen, professor i rettsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter, mener soningsregimet Behring Breivik sitter på, slik det blir referert, foreløpig er godt innenfor rammen av det som godtas av EMK artikkel 3.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har vært villig til å akseptere lang isolasjon med soningsforhold som formodentlig tilsvarer det Behring Breivik sitter på, i saker mot mennesker som har begått sammenlignbare handlinger, sier Larsen til Aftenposten.

“Tilleggstraff”
Erling Johannes Husabø, professor i det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen, mener det kan oppleves som en tilleggsstraff dersom isolasjonen i anstalten varer over lang tid. Han mener imidlertid det avgjørende rettslig sett er hvilken begrunnelse isolasjonen har.

– Hvis en fange er særlig farlig for sine medfanger, kan det ikke regnes som straff å holde ham isolert fra de andre for en tid. Men ligger begrunnelsen i den forbrytelsen han har gjort, er det en tilleggsstraff som loven ikke tillater, sier Husabø til Aftenposten.